Meny
Lukk

Kontakt

  Njaarken vaarjelimmiedajveraerie/ Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

  Besøksadresse: (Etter avtale)

  Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre
  Trofors Jernbanestasjon
  8680 Trofors

  Tlf.: 75 54 78 19
  E-post: bjaar@statsforvalteren.no

  Postadresse:

  Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

  v/Statsforvalteren i Nordland

  Postboks 1405

  8002 Bodø

  E-post: sfnopost@statsforvalteren.no

  Fakturaadresse:

  Statsforvalteren i Nordland

  EHF: 974 764 687

  Papir:

  Fakturamottak DFØ

  Postboks 4746

  7468 Trondheim

  Merkes med referanse: 2180BJAAR

  E-post: bjaar@statsforvalteren.no

Njaarken nasjonalpaarhkeståvroe/ Lomsdal - Visten nasjonalparkstyre

Kontaktinformasjon

Nasjonaplarkforvalter: Bjørnar Aarstrand

E-post: bjaar@statsforvalteren.no

Telefon: 75 54 78 19

Besøksadresse:

Trofors stasjon (etter avtale)

8680 Trofors

Brev sendes

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

v/Statsforvalteren i Nordland

Postboks 1405

8002 Bodø

E-post: sfnopost@statsforvalteren.no

Fakturaadresse:

Statsforvalteren i Nordland

EHF: 974 764 687

Papir:

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746

7468 Trondheim

Merkes med referanse: 2180BJAAR

Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften etterleves.