Meny
Lukk

Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal de viktigste vedtakene formelt fattes av "Kongen i statsråd". Disse blir gjort av en samlet regjering under ledelse av Kongen og blir kalt kongelig resolusjoner. Verneplanen for Lomsdal-Visten ble vedtatt av Kongen i statsråd 29.05.209.

I saksfremlegget framgår grunnlaget for vernet samt vurdering av alle høringsuttalelsene til verneplanen. Disse vurderingene gir viktige føringer for hvordan verneforskriften skal tolkes og hva som skal legges til grunn i den videre forvaltningen av verneområdene.

Kongelig resolusjon
File icon PDF