Meny
Lukk

Styremøte 2. desember 2021

Det ble avholdt styremøte på Vevelstad gjestegård den 2. desember 21.

Sakslista besto av følgende:

- Årsrapport Statens naturoppsyn

- Plan for bygningsmasse i Lislbørja, våningshus og uthus

- Avtale om samarbeid mellom Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Vevelstad nasjonalparkkommune.

- Gjennomgang av tiltak i regi av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2021.

- Omdisponering av tiltaksmidler mellom prosjekter 2021.

- Innmelding av behov for tiltaksmidler og bestilling av tjenester fra SNO for 2022.

- Budsjett for drift av Njaarken/Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre 2022.

- Revisjon av forvaltningsplan.

- Søknad om bruk av tilhørighetslogo Brurskanken Rein Nils-Anders Appfjell

I tillegg var det referatsaker og saker under eventuelt. Protokollen finner du her