Meny
Lukk

Oppstart - Revidering av forvaltningsplan

Nå skal forvaltningsplanen revideres!

Styret for Lomsdal-Visten/Njaarke ønsker nå en revidering av forvaltningsplanen fra 2014. Revidert plan bør inneholde nye verneområder som har kommet til, ny kunnskap og bevaringsmål i områdene samt nye utfordringer og problemstillinger i forvaltningsarbeidet. I tillegg er det uttalt fra sentrale myndigheter at en forvaltningsplan ikke bør være eldre enn 10 år.

Det er ønske om mange konstruktive innspill.

Innspill ønskes til 31. august 2022.

Oppstartsbrev med mottakerliste.

Prosjektplan.