Meny
Lukk

Marine kartlegginger i Vistenfjorden

Hva finnes egentlig nedi Vistenfjorden?

I sommer og høst har det vært gjennomført kartlegginger i Vistenfjorden i og utenfor det marine verneområdet, Innervisten.

Det er fanget plankton, tatt bunnprøver og målt saltinnhold og temperatur i vannmassene, som nå bli analysert.

Ny kunnskap skal bidra til å styrke forvaltninga av det marine verneområdet.

Les mer om det marine verneområdet her