Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Når det gjelder søknadspliktige tiltak, så er svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

"- Jeg ønsker å besøke Lomsdal-Visten nasjonalpark, hvor finner jeg informasjon om turer og opplevelser?"

Dette kan du lese mer om på parkens offisielle hjemmeside. Her

"- Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?"

Det er ikke tillatt å fly drone i verneområdene uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder (i de fleste tilfeller på vår og forsommer). Søknad sendes nasjonalparkstyret. Kontakt

"- Kan jeg tenne opp bål i nasjonalparken?"

Det er ikke egne bestemmelser for bålbrenning i Lomsdal - Visten/Njaarken. Fra 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Du kan lese mer på Norsk brannvernforening.

"- Jeg har hytte i verneområdet og ønsker å kjøre snøscooter til hytta. Er det tillatt?"

I utgangspunktet er det ikke tillatt med motorisert ferdsel i de vernede områdene. Men nasjonalparkstyret kan, etter søknad gi tillatelse til et begrenset antall turer for transport av varer til hytte. Søknad sendes til nasjonalparkstyret. Kontakt

"- Er det båndtvang i nasjonalparken?"

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og reindriftsloven. Det kan være forskjellige forskrifter i de ulike kommunene. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

"- Er det lov å sykle i verneområdene?"

Nei, det er ikke tillatt å bruke sykkel i nasjonalparken.

"- Er det lov å jakte i de vernede områdene?"

Ja, jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Unntaket kan være åtejakt. Ta kontakt med nasjonalparkstyret dersom dette er aktuelt. Kontakt