Meny
Lukk

Vedtak gjort av styret og forvalter

Miljøvedtaksregisteret

Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som skal inneholde forskrifter og enkeltvedtak etter naturmangfoldloven og enkeltvedtak etter andre lover når det fattes vedtak som berører utvalgte naturtyper. Formålet med registeret er å gi allmenheten informasjon om de vedtakene som treffes innenfor disse saksfeltene og gi lett tilgang til vedtaksdokumentene.

For verneområdestyrene er det enkeltvedtak etter verneforskriftene og etter naturmangfoldloven § 48 som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret. Beslutninger om skjøtsel og lignende skal ikke registreres.

I tillegg til nasjonalparkstyrets behandling i styremøter har nasjonalparkforvalter fått delegert myndighet til å gjøre vedtak i en del saker.

Enkeltvedtak etter verneforskriftene og naturmangfoldloven § 48 blir registrert i Miljøvedtaksregisteret, og i registeret kan du søke på ulike verneområder, dato og årstall. Sakene som er behandlet av nasjonalparkstyret eller nasjonalparkforvalter finner du her i Miljøvedtaksregisteret.


Vedtak Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
External link icon