Meny
Lukk

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Nasjonalparkstyret behandler personopplysninger om deg når du bruker dette nettstedet.

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg, er styreleder i nasjonalparkstyret.

Regulering av nasjonalparkstyrets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i nasjonalparkstyret. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern.

Nasjonalparkstyret er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved vår behandling av personopplysninger.

Vi vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som bruker. Ved innsamling av opplysninger fra tredjepart, for eksempel fra Folkeregisteret, vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet som oppstår ved at du registrerer deg som bruker av våre tjenester, vil vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Derfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med nasjonalparkstyrets behandling av personopplysninger er i første rekke for å ivareta våre forvaltningsoppgaver som styre.

Fra vedtektene, pkt. 1. Vedtektenes formål: Formålet med disse vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for. Vedtektene skal sørge for at nasjonalpark- eller verneområdestyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vi behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling.

Vi behandler angitte personopplysninger til følgende formål:

Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Her behandles navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få informasjon om bruk av våre nettsider: Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi bare bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.
Dokumenter med personverninformasjon vil være:
saksdokumenter i møteinnkallinger og møteprotokoller


Nasjonalparkstyret bruker informasjonskapsler (cookies)

For å utvikle og analysere bruksmønsteret, bruker nasjonalparkstyre.no informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som dette nettstedet lagrer på datamaskinen til brukeren.

Våre nettjenester benytter seg av informasjonskapsler som gjør at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden. Informasjonskapsler gir oss også statistikk. Vi bruker statistikken som grunnlag for kunne å gjøre nettsidene våre bedre.

Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig eller som vil kunne krenke personvernet. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere informasjonen.

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at om du gjør dette, kan det hende at du ikke får brukt all funksjonalitet på nettsidene.

Informasjonskapsler på nasjonalparkstyrets side:

_ga
• Kilde: Google Analytics, gir detaljert statistikk om besøkende til nettsidene.
• Hensikt: Skille unike brukere for å beregne besøkende-, økt- og kampanjedata for nettstedanalyserapportene.
• Levetid: 2 år.

_gat_UA-
• Kilde: Google Analytics.
• Hensikt: Å begrense forspørselsfrekvensen og begrense innsamling av data på nettsteder med høy trafikk.
• Levetid: 10 minutter.

_gid
• Kilde: Google Analytics.
• Hensikt: Å skille unike brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator.
• Levetid: 1 dag.

AWSELB
• Kilde: SiteImprove..
• Hensikt: Analyse og statistikk av nettstedet.
• Levetid: Fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

__cfduid
• Kilde: SiteImprove.
• Hensikt: Å indentifisere klarert/betrodd nettrafikk.
• Levetid: 1 år.

Nmstat
• Kilde: SiteImprove.
• Hensikt: Å analysere bruken av nettstedet. Samling av statistikk.
• Levetid: 1000 dager.

Siteimproveses
• Kilde: SiteImprove.
• Hensikt: Å registrere sidene en bruker benytter på et enkelt besøk.
• Levetid: Fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

Slik administrer du informasjonskapsler (Nettvett)

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Utlevering vil også kunne skje til andre parter, så langt dette er nødvendig for å gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg, på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Nasjonalparkstyret er omfattet av offentleglova, som innebærer at våre saksdokumenter, journaler og lignende som hovedregel er åpne for innsyn. Det kan videre kreves innsyn i sammenstillinger av opplysninger som er elektronisk lagret når dette kan gjøres med enkle fremgangsmåter.

Nasjonalparkstyret vil utlevere dokument og sammenstillinger i samsvar med offentleglova når det kreves innsyn, unntatt når dokument, journal eller sammenstilling inneholder opplysninger som er taushetsbelagt etter lov eller forskrift eller bør unntas for offentligheten med hjemmel i offentleglova.

I slike tilfeller vil nasjonalparkstyret vurdere om det kan gis delvis innsyn i opplysningene, jamfør plikten til å vurdere meroffentlighet. Taushetsbelagte opplysninger vil ikke bli utlevert.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Vi utleverer ikke personopplysninger til land utenfor EU-/EØS-området.

Slik beskytter vi dine opplysninger

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss. Vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon.

Lagringstid

Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling av oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

For å benytte deg av dine rettigheter, tar du kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen her.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Eventuelle klager på nasjonalparkstyret sin behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til Datatilsynet.

Endringer

Hvis vi endrer på våre tjenester eller det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre at vi må endre informasjonen du har fått her.

Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på denne nettsiden.