Meny
Lukk

Oppsumering av innspill til oppstartsmeldingene

Fristen for å komme med innspill til oppstartsmelding for revidering av forvaltningsplanene for Ledalen og Øyungen landskapsvernområde var 10. november. Det kom inn 3 forespørsler om utsatt frist. Disse ble innvilget og fikk utsatt innspillsfrist til 01. desember. På knappen under ligger oppsummeringer av alle innspillene vi har fått inn skriftlig.