Meny
Lukk

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna 4.-5. september

Den 4-5. september gjennomførte Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2 dagers samling med befaring, styremøte og faginnlegg.

På dag 1 hadde nasjonalparkstyret befaring med tema tiltak knyttet til bygninger- og bygningsmiljøer med besøk på setervoller i dialog med eierne i landskapsvernområde, både Vangrøftdalen og Kjurrudalen. 2 representanter fra administrasjonen fra Os kommune deltok med NP-styret.
Lunsjen vart tilbragt med Fosskleiva der bla. Dalsbygda skole har tilrettelagt en kultursti som en del av fullført prosjekt "villreinfjellet som verdiskaper".
Etter befaring gikk turen til Savalen fjellhotell med påfølgende styremøte.

På dag 2 gikk turen til Hjerkinn og Norsk Villreinsenter Nord. Her fikk nasjonalparkstyret faginnlegg fra nasjonalparkforvalter Bernard Svendsgard i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Roy Andersen og Are Endal Rognes fra Norsk villreinsenter orienterte om kvalitetsnorm og tiltaksplaner.
Takk til alle bidragsytere for relevante temaer innen verneområdeforvaltning!
For møtedokumenter klikk her!