Meny
Lukk

Møt Roy Duvier

Roy Duvier er ansatt på engasjement hos Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Hvor jobber du
Nasjonalparkforvalter for nasjonalparkstyret for Forollhogna, ansatt ved klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Ditt oppmøtested
Røros

Din bakgrunn
Bachelor i utmarksforvaltning og master i anvendt økologi fra Høgskolen i Innlandet, campus Evenstad. Har hatt 3 engasjement som naturveileder hos Norsk villreinsenter på Hjerkinn.

Hva jobber du med?
Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder. Skal bidra til styrking av sekretariatet i forbindelse med revidering av forvaltningsplaner.

Hva gjør du på fritida?
Det blir mye turer på fjellet eller i skogen med bikkja, ellers noe småviltjakt på høsten. På vinteren blir det en del fjellskiturer og noe pilking.