Meny
Lukk

Kvalitetsnorm for villrein – første klassifisering 2022

For første gang er det gjort en samlet vurdering av tilstanden i våre største villreinområder etter at regjeringen innførte en kvalitetsnorm for villrein i 2020. En ekspertgruppe ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en klassifisering av våre 10 største villreinområder. Forollhogna er ett av 4 områder som oppfyller minstemålet om middels kvalitet (gul). Ingen av de ti nasjonale villreinområdene ble klassifisert til god kvalitet (grønn). NINA overleverte rapportert til Miljødirektoratet i dag (25.04.2022). For å se lese rapporten, se her.