Meny
Lukk

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Riksantikvaren, i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Sametinget, har utarbeidet en rapport om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark.


Det er 2 av 16 områder som ligger innenfor verneområdene i Forollhogna. Deriblant Storbekkhaugan – «et glemt samisk beite- og jaktområde i skjæringspunktet mellom to kulturer», og Vangrøftdalen og Kjurrudalen – «seterlandskap i fjelldaler»

Ellers er Kvikne og Vingelen-Tolga også utpekt til «KULA-områder».

Les mer om de to utvalgte områdene i rapporten som er linket under.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark
Les rapporten her
External link icon