Meny
Lukk

Frist for behandling av søknader

Neste møte i nasjonalparkstyret er satt til 8. mai. Eventuelle søknader må være oss i hende innen 17. april for å behandles i møte. Det må tas forbehold om lengre saksbehandlingstid om andre offentlige instanser skal uttale seg til søknaden.

Søknader om tiltak i tråd med verneforskrift og/eller forvaltningsplan kan behandles fortløpende administrativt eller i Arbeidsutvalget.