Meny
Lukk

Frist for behandling av søknader

Første møte i nasjonalparkstyret er flyttet til 14. februar. Eventuelle søknader må være oss i hende innen 24. januar for å behandles i møte. Det må tas forbehold om lengre saksbehandlingstid om andre offentlige instanser skal uttale seg til søknaden.

Neste møte i nasjonalparkstyret utover 14. februar er satt til 8. mai.

Søknader om tiltak i tråd med verneforskrift og/eller forvaltningsplan kan behandles fortløpende administrativt eller i Arbeidsutvalget.