Meny
Lukk

Forollhogna nasjonalpark fyller 20 år i dag!

Forollhogna nasjonalpark med 8 tilliggende landskapsvernområder ble vernet 21 desember 2001. Nasjonalparken er på 1030 km2, mens landskapsvernområdene utgjør nærmere 500 km². Daværende miljøvernminister Børge Brende sto for formell åpning av verneområdene i 2002. I Forollhogna finner du frodige kulturlandskap, store myrområder, mange flotte fjellvann og variert vegetasjon. Forollhogna blir av mange kalt «den grønne nasjonalparken», som et resultat av aktiv utnyttelse av beiteressursene som har vært med å forme dette unike landskapet med helt spesielle natur- og kulturhistoriske verdier.