Meny
Lukk

Åpent møte på Enodd i Budal

Tirsdag 12. mars 2024 ble det avholdt et åpent møte på Enodd i Budal i forbindelse med innspill til revidering av forvaltningsplaner for Budalen, Endalen og Forddalen landskapsvernområder.

Takk for oppmøte!

Mange møtte til åpent innspill- og informasjonsmøte som ble avholdt i Flerbrukshuset på Enodd tirsdag kveld. Her møtte styreleder Tone Hagen på vegne av nasjonalparkstyret, sammen med nasjonalparkforvaltere, for å gi informasjon om prosessen videre i arbeidet. Det ble også gjennomført innspillsrunder i grupper og plenum, samt det var mulig å stille spørsmål til prosessen.

Presentasjonen som ble gjennomgått på møtet finner du her.

Til info

Praktisk informasjon om revideringsarbeidet for alle verneområder blir oppdatert på våre nettsider her. Her finner du også digitalt innspillsskjema. Det er også mulig å gi innspill via e-post: sara.kristiane.kjergard.eide@statsforvalteren.no.

Oppsummering av innspill blir lagt ut her. Innspillsfristen er satt til 3. mai 2024.