Meny
Lukk
Foto: SNO - Olaf Bratland
Formålet med vernet er å ta vare på eit eigenarta og vakkert naturområde med store opplevingskvalitetar knytte til heilskapen og variasjonen i naturen frå dalføret opp mot høgfjellet, å sikre viktige geologiske førekomstar og biologisk mangfald, å sikre verdfull vassdragsnatur, og å verne om verdfulle kulturlandskap og kulturminne.