Meny
Lukk

Kurs i stibygging i norsk natur

Varig vedlikehald av stiar i ei verd av vatn

Korleis skal vi ta vare på stiane i naturområda våre? Vi arrangerer eit praktisk kurs i stibygging 17.-19. august.

Vi stiller med ekspertar, varme måltid til lunsj og middag og godt humør i Rosendal. Vi kan også dekke overnatting for langvegsfarande som treng det.

Gratis deltaking! Påmeldingsfrist 10. august.

Lenke til påmelding
External link icon

Kva?

Folgefonna nasjonalparkstyre har fått midlar til å restaurere ein sti knytt til nasjonalparken og vil bruke pengane til å styrke kompetansen på stibygging rundt Folgefonna.

Vi har fått tak i ein aktuell trasé i Rosendal og avtale med grendalaget som arbeider med å få restaurert stien. Kurshaldar vert Rune Holen frå Statens naturoppsyn som har arbeidd med stibygging i heile landet i ei årrekke.


Målgrupper

- Organisasjonar som arbeider med friluftsliv og stiar

- Lokale entreprenørar/anleggsgartnarar og andre som kan ta på seg oppdrag i vedlikehald og opparbeiding av stiar

- Offentlege tilsette som arbeider med stiar

Kor tid?

Frå torsdag 17. august kl 1200 til laurdag 19. august kl 1300

Program

Torsdag kl 12-19

Fredag kl 9-17

Laurdag kl 9-13

Deltaking er gratis. Alle måltid vert dekka på Rosendal Fjordhotel. Det er midlar til å dekke overnatting til nokon av gjestene om det er behov for det. Dei med lengst reiseveg vert prioritert.

Innhald

- Synfaring og vurdering av naudsynte tiltak

- Prosjektering av eit stiprosjekt

- Gjennomgang av ulike teknikkar i stibygging: spalta grussti, steinlegging, klopplegging, gode grøfter, drift og vedlikehald

- Søknader og finansiering av stiprosjekt