Meny
Lukk
Foto: Vegar Bellingmo/morotur.no
Naturlandskap, kulturminner, villrein og geologi

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde ligger mellom Eikesdalen og Eikesdalsvatnet i vest, og Torbudalen og Litldalen i øst og strekker seg nord til de flotte skifjellene vest for Øksendalen.

Kort om Eikesdalsvatnet landskapsvernområde

Området er preget av kontrasten mellom de lavtliggende dalene og frodige lier i Eresfjorden og innover langs Eikesdalsvatnet, jordbruksbygda Øksendal og den stupbratte Litldalen som alle skjærer seg inn fra nord. Mellom dalene finne vi nesten alpine fjellformer med topper opp i 1700 meters høyde.

Spesielt området mellom Øksendalen og Eresfjorden er et fantastisk område for toppturer på ski. NB! Vurder skredfaren!

Landskapsvernområdet har et areal på 470 km2 og utgjør 11 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i Rauma, Molde og Sunndal kommuner.

Formålet med Eikesdalsvatnet landskapsvernområde er å ta vare på et egenartet og vakkert naturlandskap med innslag av kulturlandskap, planteliv og dyreliv, kulturminner etter fangst, jordbruk og beitebruk sammen med variasjonen i naturen, fra høyfjell med villrein til rike løvskoglier langs Eikesdalsvatnet samt geologiske forekomster og landskapsformer.

IUCN-status: IUCN V