Meny
Lukk
Foto: Oddmund Vammervold
Særpreget natur- og kulturlandskap

Åmotsdalen landskapsvernområde ble opprettet i 2002 og omfatter Åmotsdalen som skjærer seg inn i Dovrefjell og nasjonalparken vestover fra Engan i Drivdalen. Grensen mot nasjonalparken faller sammen med grensen for Oppdal bygdeallmenning.

Kort om Åmotsdalen landskapsvernområde

Åmotsdalen er en dal preget av tidligere seterdrift, med fjellbjørkeskogkledte lier og en del furuskog i dalbunnen. I motsetning til de fleste andre seterdalene våre har den ikke bilvei, kun en gammel kjerrevei som ikke er særlig egnet for dagens store maskiner. Lokale krefter har gjort mye arbeid med å tilrettelegge dalen for friluftsliv med skilting av stedsnavn, rasteplasser og vedlikehold av Beffbrua over elva.

Vårt minste landskapsvernområde har et areal på 13,4 km2, utgjør 0,3 % av arealet av verneområdene vi forvalter og ligger i sin helhet i Oppdal kommune.

IUCN-status: IUCN V