Meny
Lukk
Foto: Carl S. Bjurstedt / DNPS
Trekk-, beite- og kalvingsområde for villrein

Dette biotopvernområde ligger i Torbudalen, mellom Litldalen i nord og Aursjømagasinet i sør, og binder sammen nasjonalparken i vest med Eikesdalsvatnet landskapsvernområde øst for biotopvernområdet. Viktige villreintrekk går gjennom området, spesielt vest for Aursjødammen og over Torbuhalsen.

Kort om Torbudalen biotopvernområde

Biotopvernområder omfatter områder sterkt preget av kraftutbygging med bilveier og hyttfelt med til sammen om lag 150 hytter. Vannet fra Aursjøen går i tunnell til Osbumagasiet som en gang var vatna Langvatnet, Sandvatnet og Osvatnet i den en gang rike seterdalen Torbudalen. Fra Osbumagasinet går vannet gjennom Osbu kraftverk og videre til Aura kraftverk på Sunndalsøra.

Hensikten med biotopvernområdet er å sikre de siste restene av trekkveier for rein mellom Snøhetta øst og vest. Den viktigste er kalvingstrekket for veststammen fra Dalsida LVO som går vest for Aursjødammen til kalvingsområdene i Eikesdalsvatnet LVO. Torbuhalsen mellom Aursjøen og Torbudalen var et annet viktig trekkområde der trekkaktiviteten har tatt seg opp seinere år.
Av denne grunn er det forbudt å kjøre Aursjøvegen mellom Torbuvatnet og vestgrensen for LVO i Molde fra 1.desember til 1. juni.

Torbudalen biotopvernområde har et areal på 94 km2 og utgjør 2,2 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Mesteparten av Torbudalen BVO ligger i Sunndal kommune med en mindre del i Molde.