Meny
Lukk
Trekk-, beite- og kalvingsområde for villrein

Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde kiler seg inn mellom Eikesdalsvatnet og Dalsida landskapsvernområder fra Sandgrovbotn nordover not Isfjorden, mellom Romsdalen og Eikesdalen.

Kort om Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde

Biotopvernområdet er preget av Gryttenutbygginga med veier, kraftmagasiner og overføringstunneller. Mardalsfossene kommer hefra, og her fant Mardølaaksjonen sted i 1970, Norges første aksjon der sivil ulydighet ble tatt i bruk mot vasskraftutbygging. Området er viktig for at reinen i Snøhetta vest ikke skal få trekkveiene i området ytterligere avskåret av nye inngrep som gjerne følger anleggsveiene innover i fjellet. Det er få private hytter i området, men noen fjellstyrehytter som kan brukes av publikum.

Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde har et areal på 142 km2 og utgjør 3,3 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde ligger i Molde og Rauma kommuner.

IUCN-status: IUCN IV