Meny
Lukk
Foto: Øystein Leren(?)
Natur- og kulturlandskap

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområder omfatter Hjerkinnhø øst for E6 og Dovrebanen i Dovre og fortsetter videre nordover på begge sider av Drivdalen i Oppdal, der det binder østre og vestre deler av nasjonalparken sammen. Disse landskapsvernområdene (Som er tre forskjellige som henger sammen, med felles forskrift) ble opprettet samtidig med gamle Dovrefjell nasjonalpark i 1974. Forskriften har derfor annen struktur og delvis innhold enn de nyere. Grunnen til den småpussige oppdelingen er at dette var (og er) tre forskjellige statlige eiendommer, som da fikk hvert sitt verneområde.

Kort om Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområder

Plantelivet i Drivdalen og i fjellene rundt har lokket botanikere helt siden Georg Christian Oeder i 1756 på oppdrag fra Kong Fredrik V for å gjøre grunnlagsstudier til utarbeidelsen av Flora Danica. I perioder har botanikernes samletrang vært så stor at dette en noe av bakgrunnen for vernet i 1974. Kongsvoll har vært et sentralt utgangspunkt for norsk fjelbotanikk og opplæring av botanikere. Ved Kongsvold fjeldstue ligger en fjellhage der du på et lite område kan finne et mangfold av fjellets planter - med navneskilt. Denne driftes på frivillig basis.

Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde har et areal på 67 km2 og utgjør 1,5 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Hjerkinn LVO ligger i Dovre kommune, de to andre i Oppdal.

Dette er det eneste av verneområdene der forskning er en del av verneformålet.

IUCN-status: IUCN V