Meny
Lukk
Formålet med Fokstugu landskapsvernområde er å: - Ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. - Ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer.

Fokstugu landskapsvernområde ligger på begge sider av E6 og Dovrebanen fra Hondyrju til Avsjøen. Det omslutter Fokstumyra naturreservat og sammen med naturreservatet binder det sammen Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i nord og Dovre nasjonalpark i sør.

Kort om Fokstugu landskapsvernområde

Fokstumyra naturreservat som omsluttes av landskapsvernområdet er RAMSAR-område og forvaltes derfor av Statsforvalteren i Innlandet.

Landskapsvernområdet har et areal på 79 km2 og utgjør 1,8 % av arealet av verneområdene vi forvalter. Det ligger i sin helhet i Dovre kommune.

IUCN-status: IUCN V