Meny
Lukk

Velkommen til nasjonalparkstyrets nye nettsider!

Vi -og alle de andre nasjonalpark- og verneområdestyrene - har fått ny plattform og nytt design på styrets nettsider. Som tidligere er disse sidene primært informasjon fra styret, altså av størst interesse for de som har aktiviteter, tiltak, anlegg og/eller eiendom i verneområdene.


For den vanlige turgåer og andre besøkende har vi under utarbeidelse egne besøksrettede hjemmesider som vi håper å få lansert innen utgangen av juni (2021). Vi minner om at vi allerede har egne sider for de som vil se moskus - moskusriket.no...

Det lå mye på de gamle sidene som ikke blir med over til de gamle. Vi legger ikke inn gamle møtepapirer, disse finnes jo i styrets arkiv. Heller ikke tidligere nyhetsartikler blir flyttet over. Det som lå under "Velkommen" på de gamle sidene legges ikke ut - dette vil gjenoppstå på den besøksrettede hjemmesiden. I en overgangsperiode vil de gamle sidene slik de så ut ca. 1.12.2020 ligge her...

De gamle sidene men uten underliggende dokumenter vil også bli arkivert hos Arkivverket... Dette gjelder hele det gamle nettstedet til nasjonalparkstyre.no.

Vi har videre prøvd å få Wayback Machine... til å arkivere mest mulig fra de gamle sidene våre. Det er kanskje det letteste stedet å gå for et gjensyn med gamle dager, men ikke fullstendig.

Har du lagt opp lenker til våre sider fra dine, må du legge opp nye til korresponderende side her på ny side. Strukturen er endret, så gamle lenker vil stor sett ikke virke.