Meny
Lukk

Styremøte 5. oktober 2022 - innkallingen er nå tilgjengelig

Du finner nå innkallingen under Styresaker 2022 ...

Oppgradert 3.10. med ettersendt sak (37 - orienteringssaker)
Sakliste nedenfor (rull ned)

Saker til behandling

ST 29/2022Knutshø LVO - dispensasjon - 2022 - oppføring av utedo - Borkhussætra gbnr 230/1 - Stian Otnes
ST 30/2022Søknad - Fokstugu LVO - dispensasjon - bygging av uthus på fritidseiendom - gbnr 2/3/6 i Dovre kommune - Mattis Mikkelsen
ST 31/2022Knutshø LVO - dispensasjon - masseuttak - Tanglægervegen - Oppdal - Arleif Fiskvik
ST 32/2022Sak - Drivdalen / Kongsvoll / Drivdalen LVO - sikringstiltak (fangvoll) mot steinskred langs E6 ved Gammalholet - Statens vegvesen
ST 33/2022Sak - endret delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til nasjonalparkstyret
ST 34/2022Sak - mulig overtredelsesgebyr - brudd på vilkår ifbm kjøring av ekstrabusser på Snøheimvegen på
ST 35/2022Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - tillatelse - riving og oppføring av hytte gbnr 358/1/3 - Snøfjellstjønnvegen 229 - Tore Lauritzen
ST 36/2022Sak - Henvendelse om ferdselsregulering gjennom forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
ST 37/2022Sak - Saker til orientering - Dovrefjell nasjonalparkstyre - 05.10.2022 (ETTERSENDT)