Meny
Lukk

Oppstarts- og informasjonsmøter - forvaltningsplan Dovrefjell

Dovrefjell nasjonalparkstyre har vedtatt oppstart av rullering av forvaltningsplan for de store verneområdene i Dovrefjellområdet.

Gjeldende forvaltningsplan er fra 2006 og siden den gang er verneområdene utvidet gjennom vern av tidligere Hjerkinn skytefelt.

Forvaltningsplanen detaljerer verneforskriften og gir føringer for behandling av søknader og forvaltning av verneområdene.

Rulleringsarbeidet er beskrevet i en egen prosjektplan, denne finnes på våre hjemmesider: https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell Vi ønsker innspill til planarbeidet og prosjektplanen. Innspill kan sendes til sfinpost@statsforvalteren.no

Vi arrangerer også åpne informasjonsmøter på nett (teams) for hver kommune som har areal innenfor verneområdene på Dovrefjell. Lenker til disse møtene finner en i denne artikkelen. Innspill og konkrete problemstillinger kan også gis i disse møtene.

Forslag til prosjektplan finner du her