Meny
Lukk

Nasjonalparkstyret ut mot ulovlig skuterkjøring i nasjonalparken

Statens naturoppsyn har oppdaget og anmeldt ulovlig snøskuterkjøring i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Det dreier seg om to skutere som, antakelig 18. april, har kjørt drøyt fire mil fra oppdalsbygda til Snøhetta, og tilbake.

Bildet under viser kjøring opp mot og inn i Heggvollbotn i nasjonalparken. Grensa går omtrent i skogbandet.

Ikke første gang i vinter

Tidligere i april ble det observert skuterspor i Heggvolbotn, også dette i nasjonalparken. Politiet ble varslet, og hendelsen var omtalt i OPP-avisa 2. mai. Skuterkjøringen i Heggvoldbotn utløste utrykning fra redningstjenesten med helikopter, etter at vitner hadde observert at skutersporene gikk inn i et snøskred.

Slikt vil vi ikke ha, sier styreleder

–Dette er virksomhet vi ikke ønsker i verneområdene våre, sier leder i Dovrefjell nasjonalparkstyre, Ola Husa Risan.

–Slik kjøring er ulovlig både i og utenfor verneområder, og nasjonalparken er leveområde for snøhettareinen som trenger mest mulig ro nå før kalvingstida. Som vi vet ut fra den nettopp publiserte kvalitetsnormen for villrein oppfyller ikke reinen vår kvalitetsnormen, og forstyrrelser er et viktig element her. SNO dokumenterte at kjøringen har foregått i områder villreinen bruker - skutersporene krysser sleper etter fostringsflokker flere steder.

Nasjonalparkstyret oppfordrer politiet til å etterforske den ulovlige kjøringen, avslutter Risan

Zoomet inn på noen av sporene inne i botnen. (Begge foto: Dovrefjell nasjonalparkstyre)