Meny
Lukk

Protokoll fra styremøtet 5. desember er klar

Du finner nå protokollen (og innkallingen) under Styresaker 2022 ...

Sakene ble vedtatt i overenstemmelse med innstillingene, med et lite unntak der styret presiserte ønsket om at andre statlige etater bidrar positivt i Kongsvollprosjektet (sak 42)

Fjellstue med mange bygninger ved vei

Saker til behandling

ST 41/202
Klage - Eikesdalsvatnet LVO - dispensasjon - riving og ppsetting av nytt naust - Ryssdalsvatnet - Liavegen 133 gbnr 87/1 - Robin Holmes

ST 42/2022
Dovrefjell-Sunndalsfjella NP - Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn LVO - Kongsvoll
informasjons- og startpunkt, forprosjekt

ST 43/2022
Forvaltningsplan - oppsummering av innspill til oppstartsmelding/prosjektplan

ST 44/2022
Sak - Budsjett og bestilling ("bestillingsdialog")Dovrefjell nasjonalparkstyre - 2023

ST 45/2022
Møteplan 2023

ST 46/2022
Saker til orientering - Dovrefjell nasjonalparkstyre – møte 05.12.2022