Meny
Lukk

Brukerundersøkelser i Dovrefjell-Sunndalsfjella sommeren 2022

I sommer vil det bli gjennomført en brukerundersøkelse i dovrefjellområdet. 21 svarkasser har blitt plassert ut på våre mest benyttede innfallsporter. Vi håper du vil bidra til å gi oss mer kunnskap om bruken av verneområdene.

Informasjon om bruken av verneområdet er essensiell kunnskap i arbeidet med besøksforvaltning. Resultatene av brukerundersøkelsen vil gi forvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag for å fatte de riktige beslutningene; Hvilken grad av tilrettelegging skal vi ha i våre områder? Hvor er det behov for kanaliseringstiltak? Hvordan skal man utforme informasjonsmateriell for å ivareta verneverdiene i området?