/Images/RondaneDovre/Bilder/358_1400x500.JPG/Images/RondaneDovre/Bilder/Hemmeldalen_1050x375.jpg/Images/RondaneDovre/Bilder/Rondvassbu_1400x500.jpg

Rondane-Dovre nasjonalparkstyreNyheter

Innkalling til møte i nasjonalparkstyret 2. april 2020

Det er kalt inn til møte i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2. april 2020. Du finn innkallinga her...

(Publisert:24.03.2020)
Les mer

Valg av styreleder og protokoll fra møtet i nasjonalparkstyret 17.03.2020

Hemmeldalen

Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron kommune ble valgt til leder i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i møtet i nasjonalparkstyret 17.03.2020. Even Moen, ordfører i Stor-Elvdal kommune, ble valgt til nestleder. Protokollen fra møtet i nasjonalparkstyret kan du lese her...

(Publisert:24.03.2020)
Les mer

Endret møtested for møtet i nasjonalparkstyret 17. mars 2020

Rondane - Spranget

Opplæringsdagene for nasjonalparkstyrene 17. - 18. mars er avlyst p.g.a. av faren for coronasmitte. Møtet i nasjonalparkstyret blir likevel gjennomført som planlagt, men da via SKYPE.

(Publisert:12.03.2020 Sist endret:24.03.2020)
Les mer

Innkalling til møte i nasjonalparkstyret 17. mars 2020

Det er kalt inn til møte i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 17. mars 2020. Du finn innkallingen her..

(Publisert:09.03.2020 Sist endret:24.03.2020)
Les mer

Oppnevning av medlemmer til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Rondane - Spranget

Miljødirektoratet har i brev datert 26.02.2020 oppnevnt nye medlemmer for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Styret vil bli konstituert i møte 17. mars 2020. Brevet fra Miljødirektoratet finn du her.... Oversikt over medlemmar og varamedlemmer er lagt ut her...

(Publisert:26.02.2020 Sist endret:24.03.2020)
Les mer

Administrativt kontaktutvalg, møte 10.02.20

Referat fra Administrativt kontaktutvalg for Rondane-Dovre nasjonalparkstyret sitt møte 10.02.20. ligger her... Saker til drøfting var: Om verneområdene, nasjonalparkstyret, utvalg og utdrag av årsrapporten. Om SNO sine oppgaver og innsats i verneområdene i Rondane, Dovre og Hemmeldalen.  Innspill og kommentarer fra kommunene. Bestillingsdialogen. Oppfølging besøksstrategi Rondane.

(Publisert:24.02.2020 Sist endret:24.03.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv