/Images/RondaneDovre/Bilder/358_1400x500.JPG/Images/RondaneDovre/Bilder/Hemmeldalen_1050x375.jpg/Images/RondaneDovre/Bilder/Rondvassbu_1400x500.jpg

Rondane-Dovre nasjonalparkstyreNyheter

Høring - skjøtselsplan for Grimsdalen

Rondane- Dovre nasjonalparkstyre har i møte 10. juni, styresak 29/20 vedtatt å sende forslag til skjøtselsplan for Grimsdalen ut på høring. Frist for å uttale seg er 20. september 2020. Høringsdokumentene er lagt ut her...

(Publisert:03.07.2020)
Les mer

Protokoll fra møte i nasjonalparkstyret 10. juni 2020

Protokoll fra møte i nasjonalparkstyret 10. juni 2020 er lagt ut her...

(Publisert:16.06.2020 Sist endret:03.07.2020)
Les mer

Innkalling til møte i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er innkalt til møte 10. juni 2020. Møteboka er lagt ut her...

(Publisert:03.06.2020 Sist endret:03.07.2020)
Les mer

Presseskriv. Rondane og Dovre nasjonalparker - ta hensyn til villreinen i kalvingsperioden

Det er sendt ut felles presseskriv fra Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO-Rondane. Du kan lese det her...

(Publisert:14.05.2020 Sist endret:03.07.2020)
Les mer

AU-møter i mai 2020, uke 20

Det er holdt tre møter i AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i uke 20. Innkallinger og protokoller finn du her...

(Publisert:15.05.2020 Sist endret:03.07.2020)
Les mer

Innkalling til møte i AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, 13. mai 2020

Rondane - Spranget

AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal ha møte 13. mai 2020. Innkalling med vedlegg er lagt ut her...

(Publisert:07.05.2020 Sist endret:03.07.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv