/Images/RondaneDovre/Bilder/358_1400x500.JPG/Images/RondaneDovre/Bilder/Hemmeldalen_1050x375.jpg/Images/RondaneDovre/Bilder/Rondvassbu_1400x500.jpg

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

 


 


Nyheter

Administrativt kontaktutvalg, møte 10.02.20

Referat fra Administrativt kontaktutvalg for Rondane-Dovre nasjonalparkstyret sitt møte 10.02.20. ligger her... Saker til drøfting var: Om verneområdene, nasjonalparkstyret, utvalg og utdrag av årsrapporten. Om SNO sine oppgaver og innsats i verneområdene i Rondane, Dovre og Hemmeldalen.  Innspill og kommentarer fra kommunene. Bestillingsdialogen. Oppfølging besøksstrategi Rondane.

(Publisert:24.02.2020)
Les mer

Årsrapport 2019 - Rondane-Dovre

Rondvassbu

Årsrapprt for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og sekretariat er lagt ut her... Årsrapport for SNO Rondane og Dovre er lagt ut her...

(Publisert:03.02.2020 Sist endret:24.02.2020)
Les mer

Najonalparkstyret - møteinnkalling og protokoll 13.12.19

Innkalling og protokoll, møte i nasjonalparkstyret 26.11.19 er lagt her: Innkalling 13.12.19 Protokoll 13.12.19

(Publisert:10.01.2020 Sist endret:24.02.2020)
Les mer

Nasjonalparkstyret - innkalling og protokoll 26.11.19

Innkalling og protokoll, møte i nasjonalparkstyret 26.11.19 er lagt her: Innkalling 26.11.19 Protokoll 26.11.19

(Publisert:18.12.2019)
Les mer

AU-møte 15.11.19

Foto: Bjørn Brendbakken

Møteinnkalling og møteprotokoll er lagt ut her: Møteinnkalling AU 15.11.19 Møteprotokoll AU 15.11.19

(Publisert:18.12.2019)
Les mer

Møteprotokoll 11.oktober 2019 er klar

Godkjent møteprotokoll fra styremøte den 11.okotber 2019 finner du her...

(Publisert:24.10.2019 Sist endret:18.12.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv