Rådgivende utvalg

Per i dag er følgende organisasjoner og næringsaktører invitert til å delta i det Rådgivende utvalg:

Denne listen vil oppdateres i henhold til føringer i forvaltningsplanen:

Medlemmer Postnr/sted Kontaktperson
Finnmarkseiendommen (FeFo) 9700 Lakselv Einar Asbjørnsen
Sjøsamisk kompetansesenter/Mearrasámi diehtoguovddás 9710 Indre Billefjord Svanhild Andersen
Stabbursnes Naturhus og Museum 9710 Indre Billefjord Gry Ingebretsen
Láhtin siida 9730 Karasjok Anna Ravna Gaup
Njeaiddán siida 9730 Karasjok Per Inge Johansen
Vuorje siida 9730 Karasjok Anders Nils S. Anti
Skáiddeduottar siida 9730 Karasjok Rasmus John S. Anti
Stabbursdalen grunneierforening 9710 Indre Billefjord Kjell Michael Amundsen
Stabbusdalen elveeierlag 9710 Indre Billefjord Britha Marie Stavang Berg
Dilljáve veilag 9700 Lakselv Geir Wulff
Stabbursdalen sameierlag/Rávttošvuomi siida 9751 Honningsvåg Per A. Pedersen
Stabbursnes og omegn bygdelag 9710 Indre Billefjord Irene Persen
Lakselvdalen bygdelag 9700 Lakselv Øyvind Lindbäck
Skoganvarre bygdelag 9722 Skoganvarre Magne Grøtte

Stabbursdalen Resort AS

9700 Lakselv
Stein-Inge Gjertsen
Stabbursdalen Lodge AS 9700 Lakselv Gjermund Thomassen
Stabbursdalen leirskole og adventure
9700 Lakselv
Gjermund Thomassen
Turgleder AS
9730 Karasjok
Liv Engholm
Glød Explorer AS 9502 Alta Trygve Nygård
Finnmarksrittene AS/Offroad Finnmark 9510 Alta Anders Abrahamsen

Referat - Rådgivende utvalg

Referat fra Rådgivende utvalg