Meny
Lukk

Møtekalender

Møtekalender for 2024. Saksframlegg og møteprotokoll finner du under møtedokumenter.

Mars

MarsAprilAprilJuniAugustOktoberNovember
8. mars21. mars12. april19. april7. juni22. august24. oktober28. november


Det vil i tillegg vær behov for følgende møter:

- Møtet 29. februar avlyses og ny møtedato er satt. Årsak er at at dette var vinterferieuke.

- Det inviteres til møte med Rådgivende utvalg den 15. februar 2024.

- Det bør planlegges dato for dialogsmøte med reindriften, en dato i perioden 13. februar 2024 i Karasjok.

- Det blir avholdt opplæring av nye og gamle medlemmer av nasjonalparkstyret i 2024, men dato er uavklart, men vil kunne falle på uke 14 – den 3.- 4. april 2024, lunsj til lunsj samling. På dette legges det opp til at hele nasjonalparkstyret deltar, både medlemmer og varamedlemmer.

- Det bør inviteres til møte med arbeidsgruppen om beiteskader på furu i Stabbursdalen for videre oppfølging av beiteskadehåndteringen.

-Det skal etterstrebes å gjennomføre kompetansehevende fagtur for nasjonalparkstyret i mars/april eller august/september 2024.

- Det blir ikke nasjonalparkkonferanse i 2024.

Det kan oppstå behov for ekstra møter grunnet høringer, befaringer etc. som man ikke kan forutse løpet av året.