Meny
Lukk

Møtekalender

Møtekalender for 2023. Saksframlegg og møteprotokoll finner du under møtedokumenter.

MarsMarsMaiJuniOktoberNovember
2. mars21. mars15. mai14. juni23. oktober30. november


Det vil i tillegg vær behov for følgende møter:

- Det ble invitert til dialogsmøte med Láhtin siida den 11. januar 2023.

- Det ble invitert til dialogsmøte med FeFo den 24. januar 2023

- Det ble invitert til møte med Rådgivende utvalg den 9. februar 2023.

- Det bør planlegges dato for dialogsmøte med reindriften - vil bli planlagt etter behov.

- Det planlegges å gjennomføre en kompetansehevende fagtur for nasjonalparkstyret. Det avholdes styremøte under fagturen.

- Det bør inviteres til møte med arbeidsgruppen om beiteskader på furu i Stabbursdalen for videre oppfølging av beiteskadehåndteringen.

- Det blir ikke avholdt nasjonalparkkonferanse i 2023.

Det kan oppstå behov for ekstra møter grunnet høringer, befaringer etc. som man ikke kan forutse løpet av året.