Styremedlemmer

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 2020: fra venstre Geir Ove Bakken, Anne Mette Bæivi, Kjetil Romsdal, Brita Julianne Skum og Sigurd Pedersen.
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 2020: fra venstre Geir Ove Bakken, Anne Mette Bæivi, Kjetil Romsdal, Brita Julianne Skum og Sigurd Pedersen.

 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre består fra 2020 av 5 styremedlemmer oppnevnt av henholdsvis Hammerfest og Alta kommuner, Finnmark fylkeskommune og Sametinget (2 representanter).

  Hammerfest Alta Finnmark fylkeskommune Sametinget Sametinget
Representant Anne Mette Bæivi (styreleder) Sigurd Pedersen Geir Ove Bakken Brita Julianne Skum Kjetil Romsdal (nestleder)
Vararepr. Karl-Tore Andersen Hege Christin Bjørkmann Rut Olsen Hjørdis Øvergård Nils Henrik Sara