Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg på samling med styret i november 2018. Reindrifta, bygdelag, turlag, sauebeitelag, kommunene, SNO og nasjonalparkstyret diskuterer besøksstrategien for parken. Foto: Ingunn Ims Vistnes
Rådgivende utvalg på samling med styret i november 2018. Reindrifta, bygdelag, turlag, sauebeitelag, kommunene, SNO og nasjonalparkstyret diskuterer besøksstrategien for parken. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Det rådgivende utvalget til Seiland/Sievju nasjonalpark skal sikre involvering av ulike interesser i nasjonalparken. Utvalget behandler ikke enkeltsaker, men gir verdifulle innspill og råd til nasjonalparkstyret om overordnede strategier og særlige forhold. Rådgivende utvalg og Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes fast en gang i året, som regel i november/desember.  

Medlemmer av rådgivende utvalg for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre (en representant pr medlem): 

 • Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest, Bårdfjord siida
 • Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest, Bekkarfjord siida
 • Reinbeitedistrikt 24 B Seiland Øst
 • Myrnes gård
 • Bjørn Dagfinn Johansen (sauedrift)
 • Store Bekkarfjord Beitelag
 • Nordre Seiland Bygdelag
 • Mimmi Johanne Bæivi (lokalhistorie)
 • Hakkstabben og Altneset bygdelag
 • Korsfjord og Komagfjord grendelag
 • Kvalfjord og Pollen bygdelag
 • Seiland Explore
 • Seiland House
 • Altaturer
 • NORD Ekspedisjon
 • Hammerfest og omegn turlag
 • Alta og omegn turlag
 • Alta folkehøgskole
 • Finnmarkseiendommen
 • Alta kommune
 • Hammerfest kommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune

I tillegg deltar SNO på møtene med Rådgivende utvalg.