Styret


Vedtekter

Store Bekkarfjord. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.  

Styremedlemmer

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 2020: fra venstre Geir Ove Bakken, Anne Mette Bæivi, Kjetil Romsdal, Brita Julianne Skum og Sigurd Pedersen.

  Seiland/Sievju nasjonalparkstyre består fra 2020 av 5 styremedlemmer oppnevnt av henholdsvis Hammerfest og Alta kommuner, Finnmark fylkeskommune og Sametinget (2 representanter).

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg på samling med styret i november 2018. Reindrifta, bygdelag, turlag, sauebeitelag, kommunene, SNO og nasjonalparkstyret diskuterer besøksstrategien for parken. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Det rådgivende utvalget til Seiland/Sievju nasjonalpark skal sikre involvering av ulike interesser i nasjonalparken. Utvalget behandler ikke enkeltsaker, men gir verdifulle innspill og råd til nasjonalparkstyret om overordnede strategier og særlige forhold. Rådgivende utvalg og Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes fast en gang i året, som regel i november/desember ...

Møtekalender

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes 4-7 ganger i året. Hastesaker behandles pr e-post eller telefon.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:17.03.2020)

Styredokumenter

Her finner du saksdokumenter og protokoller fra styremøter og arbeidsutvalgsmøter.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.12.2016)

Arkiv

Her blir artikler arkivert