/Images/RondaneDovre/Bilder/358_1400x500.JPG/Images/RondaneDovre/Bilder/Hemmeldalen_1050x375.jpg/Images/RondaneDovre/Bilder/Rondvassbu_1400x500.jpg

Rondane-Dovre nasjonalparkstyreNyheter

2016 - 2019

  Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019.

Les mer

Presentasjoner fra møte med reiselivet

Den 26. mai 2015 ble det gjennomført et møte med reiselivet rundt Rondane.

(Publisert:01.06.2015 Sist endret:09.08.2017)
Les mer

Skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde

I forbindelse med befaring i Grimsdalen landskapsvernområde legges det ut et foreløpig utkast til skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde her.

(Publisert:18.09.2013)
Les mer

Hemmeldalen naturreservat

Hemmeldalen

Hemmeldalen naturreservat inngår nå i forvaltningsområdet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre.Seniorrådgiver Ragnar Ødegård fra Fylkesmannen i Hedmark hadde en presentasjon av Hemmeldalen naturreservat i møte for nasjonalparkstyret den 31. mai. Se presentasjonen her.

(Publisert:07.08.2013 Sist endret:09.08.2017)
Les mer

Rondane - Dovre nasjonalparkstyre - Innlemming av Hemmeldalen naturreservat - konstituering av nytt styre

Nasjonalparkstyret, etter konstituering. Fra venstre: Hoffstad, Pryhn, Lehre (vara for Hove), Asphoug (vara for Borgedal), Engelsjord, Brendryen, Solli, Fasteraune. Representanter fra Nord-Fron, Sør-Fron, Åmot og Ringsaker var ikke til stede

Det var konstituerende møte for det utvida nasjonalparkstyret for Rondane og Dovre på Ringebu 31. mai. Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre, ble valgt som leder av det utvida styret. Ordfører Dag Erik Pryhn fra Sel fortsetter som nestleder. Arbeidsutvalget ble utvida til 5 representanter. Navn på styret beholdes uendret Rondane – Dovre nasjonalparkstyre

(Publisert:04.06.2013 Sist endret:09.08.2017)
Les mer

Bildespillet - Rondane 50 år

Rondane - Spranget

I forbindelse med 50-årsjubileet for Rondane nasjonalpark ble det laget et bildespill som ble vist på jubileumskonferansen. Du kan gjenoppleve de magiske bildene her.

(Publisert:24.04.2013 Sist endret:17.02.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv