Atnasjøen og HøgrondenSmiubelginAtnasjøen og HøgrondenDigerronden og Midtronden sett fra GrimsdalenFra GrimsdalenT-ruter i RondaneFra FrydalenKu på beite i Grimsdalen

Rondane-Dovre nasjonalparkstyreNyheter

Nyheter fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, 20.07.20

Storronden, Vinjeronden og Rondeslottet

Merkevaren Norges nasjonalparker - ferdigstilling av infopunkt Høvringen og Putten seter - Sluttrapport pilotprosjekt merkevaren Norges nasjonalparker lagt ut her...  Retningslinjer for behandling av søknader om bruk av drone er lagt ut her...

(Publisert:20.07.2020)
Les mer

Høring - skjøtselsplan for Grimsdalen

Rondane- Dovre nasjonalparkstyre har i møte 10. juni, styresak 29/20 vedtatt å sende forslag til skjøtselsplan for Grimsdalen ut på høring. Frist for å uttale seg er 20. september 2020. Høringsdokumentene er lagt ut her...

(Publisert:03.07.2020 Sist endret:20.07.2020)
Les mer

Protokoll fra møte i nasjonalparkstyret 10. juni 2020

Protokoll fra møte i nasjonalparkstyret 10. juni 2020 er lagt ut her...

(Publisert:16.06.2020 Sist endret:20.07.2020)
Les mer

Innkalling til møte i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er innkalt til møte 10. juni 2020. Møteboka er lagt ut her...

(Publisert:03.06.2020 Sist endret:20.07.2020)
Les mer

Presseskriv. Rondane og Dovre nasjonalparker - ta hensyn til villreinen i kalvingsperioden

Det er sendt ut felles presseskriv fra Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO-Rondane. Du kan lese det her...

(Publisert:14.05.2020 Sist endret:20.07.2020)
Les mer

AU-møter i mai 2020, uke 20

Det er holdt tre møter i AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i uke 20. Innkallinger og protokoller finn du her...

(Publisert:15.05.2020 Sist endret:20.07.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv