Atnasjøen og HøgrondenSmiubelginAtnasjøen og HøgrondenDigerronden og Midtronden sett fra GrimsdalenFra GrimsdalenT-ruter i RondaneFra FrydalenKu på beite i Grimsdalen

Rondane-Dovre nasjonalparkstyreNyheter

Åpent møte – skjøtselsplan for Grimdsdalen landskapsvernområde

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre inviterer til et åpent møte om skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde. Miljøfaglig utredning AS vil presentere utkastet og vi oppfordrer til innspill og dialog i møtet. Tidspunkt: mandag 26.oktober kl 11-13 Sted: kommunestyresalen Båtsto, Dovre kommune Enkel servering.  Smittevernhensyn blir ivaretatt.

(Publisert:20.10.2020)
Les mer

Protokoll fra møte i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - 14.10.20

F.v.: Egil Eide (vara), Folldal; Magnar Bratlien, Nord-Fron; Guri Ruste, Dovre; Ole Tvete Muriteigen (leder), Sør-Fron; Laila Bårdsløkken, Ringebu; Eldri Siem (medlem AU), Sel; Kristian Ulen, Hamar; Jørn Eriksen, Ringsaker: Even Moen (nestleder), Stor-Elvdal.
Aud Hove, Innlandet Fylkeskommune; Kristin Langtjernet, Folldal og Halvor Dahle Meland, Åmot var ikke til stede.

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre hadde møte 14.10.20. Protokollen er lagt ut her...

(Publisert:19.10.2020 Sist endret:20.10.2020)
Les mer

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre - innkalling til møte 14.10.20

Fremre Vulutjønna

Innkalling og møtebok til møte i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 14.10.20 er lagt ut her...

(Publisert:07.10.2020 Sist endret:20.10.2020)
Les mer

Referat fra administrativt kontaktutvalg 14.09.20

Referat fra møte i Administrativt kontaktutvalg, 14.09.20, er lagt ut her...

(Publisert:07.10.2020 Sist endret:20.10.2020)
Les mer

Møte I AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, 11.08.20

AU Rondane Dovre nasjonalparkstyre har hatt møte 11.08.20. Du kan lese innkalling og protokoll her...

(Publisert:11.08.2020 Sist endret:20.10.2020)
Les mer

Nyheter fra Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, 20.07.20

Storronden, Vinjeronden og Rondeslottet

Merkevaren Norges nasjonalparker - ferdigstilling av infopunkt Høvringen og Putten seter - Sluttrapport pilotprosjekt merkevaren Norges nasjonalparker lagt ut her...  Retningslinjer for behandling av søknader om bruk av drone er lagt ut her...

(Publisert:20.07.2020 Sist endret:20.10.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv