/Images/RondaneDovre/Bilder/358_1400x500.JPG/Images/RondaneDovre/Bilder/Hemmeldalen_1050x375.jpg/Images/RondaneDovre/Bilder/Rondvassbu_1400x500.jpg

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre



Nyheter

AU-møter i mai 2020, uke 20

Det er holdt tre møter i AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i uke 20. Innkallinger og protokoller finn du her...

(Publisert:15.05.2020)
Les mer

Presseskriv. Rondane og Dovre nasjonalparker - ta hensyn til villreinen i kalvingsperioden

Det er sendt ut felles presseskriv fra Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO-Rondane. Du kan lese det her...

(Publisert:14.05.2020)
Les mer

Innkalling til møte i AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, 13. mai 2020

Rondane - Spranget

AU Rondane-Dovre nasjonalparkstyre skal ha møte 13. mai 2020. Innkalling med vedlegg er lagt ut her...

(Publisert:07.05.2020 Sist endret:14.05.2020)
Les mer

Protokoll fra møte i nasjonalparkstyret 2. april 2020

Protokollen er lagt her...

(Publisert:15.04.2020 Sist endret:14.05.2020)
Les mer

Innkalling til møte i nasjonalparkstyret 2. april 2020

Det er kalt inn til møte i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2. april 2020. Du finn innkallinga her...

(Publisert:24.03.2020 Sist endret:14.05.2020)
Les mer

Valg av styreleder og protokoll fra møtet i nasjonalparkstyret 17.03.2020

Hemmeldalen

Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron kommune ble valgt til leder i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre i møtet i nasjonalparkstyret 17.03.2020. Even Moen, ordfører i Stor-Elvdal kommune, ble valgt til nestleder. Protokollen fra møtet i nasjonalparkstyret kan du lese her...

(Publisert:24.03.2020 Sist endret:14.05.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv