/Images/RondaneDovre/Bilder/358_1400x500.JPG/Images/RondaneDovre/Bilder/Hemmeldalen_1050x375.jpg/Images/RondaneDovre/Bilder/Rondvassbu_1400x500.jpg

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

 


 


Nyheter

Oppnevning av medlemmer til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Rondane - Spranget

Miljødirektoratet har i brev datert 26.02.2020 oppnevnt nye medlemmer for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Styret vil bli konstituert i møte 17. mars 2020. Brevet fra Miljødirektoratet finn du her.... Oversikt over medlemmar og varamedlemmer er lagt ut her...

(Publisert:26.02.2020)
Les mer

Administrativt kontaktutvalg, møte 10.02.20

Referat fra Administrativt kontaktutvalg for Rondane-Dovre nasjonalparkstyret sitt møte 10.02.20. ligger her... Saker til drøfting var: Om verneområdene, nasjonalparkstyret, utvalg og utdrag av årsrapporten. Om SNO sine oppgaver og innsats i verneområdene i Rondane, Dovre og Hemmeldalen.  Innspill og kommentarer fra kommunene. Bestillingsdialogen. Oppfølging besøksstrategi Rondane.

(Publisert:24.02.2020 Sist endret:26.02.2020)
Les mer

Årsrapport 2019 - Rondane-Dovre

Rondvassbu

Årsrapprt for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og sekretariat er lagt ut her... Årsrapport for SNO Rondane og Dovre er lagt ut her...

(Publisert:03.02.2020 Sist endret:26.02.2020)
Les mer

Najonalparkstyret - møteinnkalling og protokoll 13.12.19

Innkalling og protokoll, møte i nasjonalparkstyret 26.11.19 er lagt her: Innkalling 13.12.19 Protokoll 13.12.19

(Publisert:10.01.2020 Sist endret:26.02.2020)
Les mer

Nasjonalparkstyret - innkalling og protokoll 26.11.19

Innkalling og protokoll, møte i nasjonalparkstyret 26.11.19 er lagt her: Innkalling 26.11.19 Protokoll 26.11.19

(Publisert:18.12.2019)
Les mer

AU-møte 15.11.19

Foto: Bjørn Brendbakken

Møteinnkalling og møteprotokoll er lagt ut her: Møteinnkalling AU 15.11.19 Møteprotokoll AU 15.11.19

(Publisert:18.12.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv