Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/IMG_1212.JPG Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/rein.jpg/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/hengebru.jpg

Rohkunborri nasjonalpark

Dette er hjemmesidene for Rohkunborri nasjonalparkstyre

Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og innsjøen Geavdnjajávri med stor-røya. Juvet i Sørdalen omtales som en lærebok i geologi. Smeltevannet fra issmeltingen på svensk side ble i en periode ledet ned her og sprengte ut denne kløfta på vei nordover.


Bildegalleri


Nyheter

Sakspapirer til neste styremøte ligger ute

Sakspapirene til neste møte ligg nå ute. Det er i hovedsak neste års bestillingsdialog som er tema til dette og neste møte. 

(Publisert:11.11.2016)

Godt besøkt Villmarksmesse

Også i år var nasjonalpark- og verneområdestyrene i Troms representert med egen stand på Villmarksmessa. Samlokalisert med Barnas naturpark, Statens naturoppsyn, Friluftsråd, Troms Turlag og Jeger og Fikeforening. Det var mange som tok turen innom for en prat. 

(Publisert:14.06.2016 Sist endret:11.11.2016)

Vel blåst regional samling

Mandag og tirsdag i forrige uke ble det arrangert regional samling for nasjonalpark og verneområdestyrene i Troms. Til sammen var det rundt 40 deltagere som fant veien til Bardufosstun. På kvelden ble det omvisning på Polar Park med Middag og kulturelt innslag.

(Publisert:12.04.2016 Sist endret:11.11.2016)

Rohkunborri nasjonalparkstyre er konstituert

Styret er etter møtet i dag konstituert for fire nye år. Til møtet var også vararepresentanter invitert. I tillegg til styresaker ble det gjennomgang av styrets tidligere arbeid og den løpende forvaltning. To av representantene fra forrige periode blir med videre og to nye tiltrer styret. Se innkalling til møte for mer informasjon. Protokoll fra møtet kommer etterhvert.

(Publisert:01.03.2016 Sist endret:11.11.2016)

Konstituerende møte for nytt styre

Bergveronika

Tirsdag første mars er det konstituerende møte for Rohkunborri nasjonalparkstyre. Det nye styret vil fungere i en fireårs periode fra 2016 til 2019. Innkallingen sammen med sakspapirer er lagt ut og kan finnes via linken her.

(Publisert:29.02.2016 Sist endret:11.11.2016)

Protokollen fra forrige styremøte er lagt ut

Logo_nasjonalpark

Protokoll fra styremøtene finner du via denne linken. Her finnes alle innkallinger og protokoller fra styremøtene siden konstituering av Rohkunborri nasjonalparkstyre. http://nasjonalparkstyre.no/Rohkunborri/Styret/Styredokument/

(Publisert:03.10.2015 Sist endret:11.11.2016)
Vis nyhetsarkiv
Sametinget Statskog

Rohkunborri nasjonalpark ligger i sin helhet på statsgrunn i Bardu kommune