Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/IMG_1212.JPG Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre Foto: Rohkunborri nasjonalparkstyre/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/rein.jpg/Images/Rohkunborri/Bildegaleri/Bildekarusell/hengebru.jpg

Rohkunborri nasjonalpark

Dette er hjemmesidene for Rohkunborri nasjonalparkstyre

Landskapet i Rohkunborri nasjonalpark stiger fra det dype juvet i Sørdalen til høye fjell med isbreer. Fjellmassivet Rohkunborri vokter over Stordalen med gammel bjørkeskog, spennende fugleliv og innsjøen Geavdnjajávri med stor-røya. Juvet i Sørdalen omtales som en lærebok i geologi. Smeltevannet fra issmeltingen på svensk side ble i en periode ledet ned her og sprengte ut denne kløfta på vei nordover.


Bildegalleri


Nyheter

Styremøte 17. desember 2019

Nasjonalparkstyret avholdt styremøte med behandling av budsjett for 2020 den 17. desember kl 12.00 i formannskapssalen på kommunehuset. Innkalling finnes her. Protokoll finnes her. 

(Publisert:13.12.2019 Sist endret:18.12.2019)

Møte i faglig rådgivende utvalg

Møte i faglig rådgivende utvalg ble gjennomført 5. desember 2019 i kommunestyresalen.  Medlemmer i faglig rådgivende utvalg bes ta stilling til deltakelse i prosjekt innfallsport Altevatnet.  Presentasjon, referat og vedlegg til møtet finnes her. 

(Publisert:11.12.2019)

Styremøte 25.11.2019

Geavdnjajavri og Rohkunborri

Rohkunborri nasjonalparkstyre avholdt styremøte mandag 25. november 2019. Møtet ble gjennomført i kommunestyresalen på kommuneheuset kl 10.00-15.00. Innkalling finnes her. Protokoll finnes her.  

(Publisert:19.11.2019 Sist endret:29.11.2019)

Behandling av hastesaker

Rohkunborri fra sørøst

Nasjonalparkstyret avholdt styremøte på e-post 7. oktober 2019. Styret behandlet hastesak om dispensasjon til bruk av snøskuter til søk etter savnet elghund.  Innkalling finnes her, protokoll finnes her.  Lørdag 12. oktober 2019 gjennomførte nasjonalparkstyret hastemøte på telefon for å behandle søknad om bruk av gyrokopter i søket etter elghunden. Innkalling finnes her, protokoll ...

(Publisert:11.10.2019 Sist endret:19.11.2019)

Styremøte 10.7.2019 - sykling i nasjonalparken

Skjermdump fra Norgeskart

Nasjonalparkstyret avholdt styremøte på e-post 10. juli 2019 der søknad om organisert sykkeltur ble behandlet. Innkalling finnes her. Protokoll finnes her.  

(Publisert:10.07.2019 Sist endret:19.11.2019)

Styremøte 11.6.2019

Rohkunborri nasjonalparkstyre avholdt styremøte tirsdag 11. juni 2019 på Bardu hotell.  Innkalling finnes her.  Protokoll finnes her.

(Publisert:06.06.2019 Sist endret:10.07.2019)
Vis nyhetsarkiv
Sametinget Statskog

Rohkunborri nasjonalpark ligger i sin helhet på statsgrunn i Bardu kommune