Kontakt

Reisa nasjonalparkstyre v/ nasjonalparkforvalter Rune Benonisen

E-post: fmtrrub@fylkesmannen.no

Telefon: 90660709 (mobil) / 77770578 (kontor)

Besøksadresse: Hovedveien 2, 9151 Storslett (Haltibygget)

Postadresse: Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø

Kontakt styrets medlemmer

 

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:24.05.2015)