Foto: Jan R Olsen Foto: RuneBenonisen Foto: Jan R Olsen/Images/Reisa/Roggejavri.JPGSiemmahytta på grensen til Reisa nasjonalpark Foto: Rune BenonisenDet våres i Reisa NP - det ventes mye vann i elvene de neste dagene. Her fra sommeren 2008. Foto: Asgeir BlixgårdGapahuk ved Mollis. Mangler benker og torv på taket. Foto: John Ivar Larsen Foto: John Ivar LarsenMollisfossen i flom - våren 2014Fururøtter samlet for bruk i tjæremila? Ved Imo.Nordkalottstua og Fjellbiblioteket ved Ovi Raishiin - "Porten til Reisadalen". Stakebåten er utstilt på plassen.Utsikt innover Njallavzi. Bilde tatt fra Jierta./Images/Reisa/Sjekkes/IMG_0893.JPG/Images/Reisa/Sjekkes/IMG_0973.JPG/Images/Reisa/Sjekkes/Reisaelva øvre-rb.JPG

Reisa nasjonalparkstyre

Den offisielle informasjonssiden fra Reisa nasjonalparkstyre om forvaltningen av Reisa NP/Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi LVO

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Nordreisa kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget.

Styret har ansvar for forvaltning av Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarhálti landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Innkalling til neste styremøte 5. september

Her kan du lese sakspapirer til neste møte i Reisa nasjonalparkstyre

(Publisert:03.09.2019)

Ønsker innspill til tiltaksplan for 2019

Reisa nasjonalparkstyre ber om innspill til tiltaksplan for 2019. Frist for dette settes til 1. januar 2019. Innspill kan sendes per e-post til: reisa.nasjonalpark@fylkesmannen.no. Utkast til  tiltaksplan finner du via linken her.

(Publisert:13.12.2018)

Ny film om Historiske vandreruter Reisadalen

I sammenheng med åpningen av Historiske vandreruter Reisadalen er det laget en promoteringsfilm som viser litt av det som formidles langs ruta.    Filmen ble produsert høsten 2018 i samarbeid mellom Jørn Holm og Lise Brekmoe. Musikk av Kristin Mellem sammen med musikere Bjørn Andor Drage og Finn Sletten. Filmen er finansiert av Riksantikvaren i sammenheng med prosjektet Historiske ...

(Publisert:13.09.2018 Sist endret:14.09.2018)

Åpning av historiske vandreruter

HISTORISKE VANDRERUTER REISASALEN - ÅPNING Lørdag 15. september 2018. Åpent for alle, men husk påmelding til lise@brekmoe.no innen 6.september

(Publisert:05.09.2018)

Informasjon om INTERREG-Prosjekt

Reisa NP styre en en av fire norske partnerene i dette prosjektet.

(Publisert:04.07.2018)

Møteprotokoll for styremøte 04.04.2018

Møteprotokollen for styremøte er nå lagt ut.

(Publisert:12.04.2018)

Ønske om innspill til tiltaksplan 2018

Nasjonalparkstyret ønsker innspill til tiltaksplanen 2018.

(Publisert:30.11.2017)

Referat fra møte i Faglig Rådgivende Utvalg 13.11.2017

Referatet fra Faglig Rådgivende Utvalg for Reisa nasjonalpark 13.11.2017 er nå lagt ut.

(Publisert:30.11.2017)

Protokoll for styremøte 13.11.2017

Møteprotokollen for styremøte i Reisa nasjonalparkstyre er nå lagt ut.

(Publisert:30.11.2017)

Besøk til bergmaleriene 2017

Bergmaleriene i Sieimma er en av de mest besøkt lokalitetene i Reisa nasjonalpark i 2017. Det er registrert 1130 besøkende i perioden juni - okt. Det er en økning på over 30% fra registreringene i 2016. I juli var det 17 personer i gjennomsnitt pr dag innom bergmaleriene.

(Publisert:02.11.2017)
Vis nyhetsarkiv

Reisa NP og Raisdouttarhalti LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn i Nordreisa kommune

Eksterne lenker

Halti nasjonalparksenter

Nordreisa kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms

Webkamera med bilde fra vårt kontorvindu

Finn oss på Facebook