Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Villreinjakt 2016

20.august startar villreinjakt i Reinheimen og Breheimen villreinområde. Jakttida i 2016 er utvida med 4 dagar, varer frå og med 20. august, til og med 14. september. I Reinheimen er det gjeve tilsaman 725 fellingsløyver, og det er forventa at ca. 500 dyr vert felt.Du finn meir informasjon om villreinjakta 2016 på nettsidene til Reinheimen og Breheimen villreinutvalg: ...

(Publisert:17.08.2016)
Les mer

Styremøte på Billingen seterpensjonat 27.06.16

Billingen 27.06.16, Nasjonalparkstyret for Reinheimen på utleggsbrua over elva Tora.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte styremøte på Billingen seterpensjonat 27.juni. Innkalling med sakliste og godkjent saksprotokoll frå styremøtet, finn du som pdf-dokument under, ved å klikke på les meir.Billingen er ein viktig innfallsport til nasjonalparken, og eit av åpningsarrangementa for Reinheimen nasjonalpark vart lagt hit i ...

(Publisert:30.06.2016 Sist endret:01.07.2016)
Les mer

Fordeling av tiltaksmidlar i Reinheimen 2016

Synfaring på Billingen 27.mai. Frå venstre: Kristine Sørlie, Geirr Vetti, Arnstein Fjerdingren, Per Olav Haugen

Nasjonalparkstyret for Reinheimen fekk tildelt kr 900.000,- til tiltak i verneområdet for 2016. Nasjonalparkstyret prioriterte tiltak og fordelte midlane for gjennomføring i 2016, i telefonmøte 23.05.16. Protokollen frå telefonmøte finn du som pdf nederst på sida, under les meir.

(Publisert:15.06.2016)
Les mer

Protokoll frå 2. styremøte 13.04.2016

Nasjonalparkstyret for Reinheimen 2016-2019, f.v: Svein Blankenborg, Kari Ramen, Marit Nauste, Mariann Skotte, Aud Hove, Bjarne E. Holø, Magnhild Vik, Elias Sperstad, Per Magnus Berdal.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte styremøte i på Norsk Fjellmuseum, etter kompetanseprogrammet 13.april. Protokollen frå styremøte 13.04.16 kan du lese ved å laste opp pdf dokumentet nedst på sida.

(Publisert:21.04.2016 Sist endret:04.05.2016)
Les mer

Kompetansedagar for Breheimen, Jotunheimen og Reinheimen

Bispen, Kongen, Dronninga i Trollstigen landskapsvernomåde t.v. Storgrovfjellet i Reinheimen nasjonalpark t.h.

I samarbeid med Fylkesmannen og Miljødirektoratet arrangerte nasjonalparkforvaltarane kompetansedagar for dei nye nasjonalparkstyra 12.-13. april i Lom:  Program.Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte også styremøte på Norsk Fjellmuseum etter kompetanseprogrammet 13.april.Samlinga vart innleia med lysbilete frå Breheimen, Jotunheimen og Reinheimen. Ordførar i Lom, ...

(Publisert:07.04.2016 Sist endret:04.05.2016)
Les mer

Per Magnus Berdal attvald som styreleiar for Reinheimen

Styreleiar Per Magnus Berdal t.h, og nestleiar Bjarne E. Holø t.v. på bilete.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 14.mars vald ny leiar og nestleiar, og medlem til arbeidsutvalet for neste 4-års periode. Per Magnus Berdal, varaordførar Norddal kommune, vart attvald som leiar. Bjarne Eiolf Holø, ordførar i Lom, vart vald som nestleiar. Mariann Skotte, ordførar i Lesja, utgjer arbeidsutvalet saman med Per Magnus Berdal og Bjarne Eiolf Holø.

(Publisert:16.03.2016 Sist endret:17.03.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv