Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Protokoll frå 2. styremøte 13.04.2016

Nasjonalparkstyret for Reinheimen 2016-2019, f.v: Svein Blankenborg, Kari Ramen, Marit Nauste, Mariann Skotte, Aud Hove, Bjarne E. Holø, Magnhild Vik, Elias Sperstad, Per Magnus Berdal.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte styremøte i på Norsk Fjellmuseum, etter kompetanseprogrammet 13.april. Protokollen frå styremøte 13.04.16 kan du lese ved å laste opp pdf dokumentet nedst på sida.

(Publisert:21.04.2016 Sist endret:04.05.2016)
Les mer

Kompetansedagar for Breheimen, Jotunheimen og Reinheimen

Bispen, Kongen, Dronninga i Trollstigen landskapsvernomåde t.v. Storgrovfjellet i Reinheimen nasjonalpark t.h.

I samarbeid med Fylkesmannen og Miljødirektoratet arrangerte nasjonalparkforvaltarane kompetansedagar for dei nye nasjonalparkstyra 12.-13. april i Lom:  Program.Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte også styremøte på Norsk Fjellmuseum etter kompetanseprogrammet 13.april.Samlinga vart innleia med lysbilete frå Breheimen, Jotunheimen og Reinheimen. Ordførar i Lom, ...

(Publisert:07.04.2016 Sist endret:04.05.2016)
Les mer

Per Magnus Berdal attvald som styreleiar for Reinheimen

Styreleiar Per Magnus Berdal t.h, og nestleiar Bjarne E. Holø t.v. på bilete.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 14.mars vald ny leiar og nestleiar, og medlem til arbeidsutvalet for neste 4-års periode. Per Magnus Berdal, varaordførar Norddal kommune, vart attvald som leiar. Bjarne Eiolf Holø, ordførar i Lom, vart vald som nestleiar. Mariann Skotte, ordførar i Lesja, utgjer arbeidsutvalet saman med Per Magnus Berdal og Bjarne Eiolf Holø.

(Publisert:16.03.2016 Sist endret:17.03.2016)
Les mer

Saksdokument til konstituerande møte 14.mars 2016

Storhøbu (Skjåk Alm), Foto: Kjell Stålevik

Innkalling med saksframlegg og relevante saksdokument til konstituerande møte i nasjonalparkstyret for Reinheimen kan du laste under, les mer:

(Publisert:07.03.2016)
Les mer

Konstituering av nytt nasjonalparkstyre for Reinheimen

Foto: Kjell Stålevik

Miljødirektoratet har no oppnemnd nye representantar til nasjonalparkstyret for Reinheimen. Nytt styre vert konstituert i møte måndag 14.mars 2016, på Lesja bygdetun.  Ny leiar, nestleiar og arbeidsutval skal veljast. Inntil nytt styre er konstituert vil eksisterande arbeidsutval(AU) behandle kurante saker på vegne av det "gamle"  nasjonalparkstyre. Nasjonalparkstyret forvaltar ...

(Publisert:24.02.2016 Sist endret:25.02.2016)
Les mer

Vinterteljing av villrein 2016

Villrein på vinterbeite i Reinheimen

Knut Granum, sekretær i Reinheimen-Breheimen villreinutval, melder om ei svært vellykka villreinteljing i januar. På nordområdet i Reinheimen vart det  observert fire flokkar på totalt 2098 dyr. I Søre Døkte - Ramstadberget vart det observert ein reinsflokk på 631 dyr . Ein flokk på 1178 dyr, vart sett lenger øst, ved Sterringhø. I tillegg vart det observert 2 bukkeflokkar i området Skaihø – ...

(Publisert:27.01.2016 Sist endret:08.03.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv