Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Styremøte på Lesja Bygdetun, 13.mars 2017

Vinterbeite

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde sitt fyrste ordinære styremøte dette året, på Lesja Bygdetun 13.mars. Innkalling med sakliste og protokoll frå møte ligg som pdf-dokument under.

(Publisert:12.03.2017 Sist endret:20.03.2017)
Les mer

Sekretariatet til nasjonalparkstyret for Reinheimen

Ingvild Øyjordet

Sekretariatet til nasjonalparkstyret er styrka med ein forvaltarstilling til. Ingvild Øyjordet takka ja til stillinga som forvaltar med kontor på Norsk Tindesenter i Åndalsnes. Ingvild Øyjordet er utdanna naturforvaltar frå Universitet for miljø- og biovitenskap, og startar opp i stillinga kring 1.mars 2017.

(Publisert:18.01.2017 Sist endret:06.02.2017)
Les mer

Styremøte på Norsk Tindesenter 15.11.2016

Anita Buckley, dagleg leiar ved Norsk Tindesenter, held innlegg for rådgjevande utval i Reinheimen, 14.11.16

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde siste ordinære styremøte dette året 15.11.16. Styremøte vart gjennomført dagen etter det årlege møte med rådgjevande utval for Reinheimen. Møta var på Åndalsnes, på Grand Hotell Bellevue og på Norsk Tindesenter. Innkalling med sakliste og protokoll frå styremøte 15.11, ligg som pdf-dokument under.

(Publisert:07.11.2016 Sist endret:28.11.2016)
Les mer

Nasjonalparkforvaltar for Reinheimen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har lyst ut ny stilling som nasjonalparksforvaltar for Reinheimen, med kontorstad i Norsk Tindesenter på Åndalsnes. Den som vert tilstett vil samarbeide tett med nasjonalparkforvaltaren for Reinheimen, på forvaltningsknutepunktet i Lom. Stillingsannonsa kan du lese her: Nasjonalparkforvaltar for Reinheimen

(Publisert:26.09.2016 Sist endret:28.09.2016)
Les mer

Styremøte på Juvet landskapshotell 19.09.2016

Elva Valldøla ved Langdalen i Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde.

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde møte 19.september på Juvet Landskapshotell i Norddal kommune. Før styremøte vart det gjennomført synfaringar i Isterdalen og i Trollstigen landskapsvernområde.  Innkalling med sakliste og protokoll frå møtet finn du som pdf-dokument under, ved å klikke på les meir.

(Publisert:15.09.2016 Sist endret:22.09.2016)
Les mer

Lokalisering av ny forvaltar til Norsk Tindesenter

Norsk Tindesenter

Miljødirektoratet har i brev 24.08.16 vedteke at den nye nasjonalparkforvaltaren til Reinheimen skal ha sin kontorplassering på Norsk Tindesenter i Åndalsnes. Fylkesmannen i Møre og Romsdal vert arbeidsgjevar til den nye forvaltaren. Det vert nå 2 nasjonalparkforvaltarar i sekretariatet til nasjonalparkstyret for Reinheimen, og både den faglege og administrative ressursen ...

(Publisert:06.09.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv