Villrein Foto: Jan StokstadVillrein Foto: Jan StokstadSterringen i Finndalen Foto: Kristine SørlieTrollveggen Foto: Øyvind LerenMot Gråhø Foto: Kjell StålevikPerlemorsommerfugl Foto: Kjell StålevikFjellsmelle Foto: Kjell StålevikFjellrype Foto: Kjell Stålevik Foto: Kjell StålevikUlvelav Foto: Kristine Sørlie Foto: Kjell StålevikLangfjelldalen Foto: Vegard LødøenFangstgrop med bægarmar Foto: Per Jordhøy

Reinheimen

- villmark med veidemannsspor

Reinheimen nasjonalpark ligg i det nest største inngrepsfrie området i Sør-Norge, og villmark pregar dette særs varierte fjellområdet. Dei høgste fjella i nasjonalparken reiser seg over 2000 m.o.h, medan det lågaste punktet ligg under Trollveggen ca. 130 m.o.h. I vest finn du eit dramatisk landskap - austover vert terrenget slakare med vidder og rolege flyer.

Her finn vi mykje av det opphavlege fjelløkosystemet med villrein, jerv, kongeørn, jaktfalk og ryper. Reinheimen er rik på kulturminne etter den gamle villreinfangsten. Her er fangstgroper, massefangstanlegg, bogestelle og restar av gamle buplassar til fangstfolka.

Galleri Reinheimen  Nyhende

Nasjonalparkstyret innfører elektronisk søknadsskjema for motorferdsel

Elektronisk søknadsskjema for Reinheimen.

  Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i styremøte 18.09.2017 sak 37/17 vedteke å innføre elektronisk søknadsskjema og rapportskjema for motorferdsel.

Ingvild Øyjordet (Publisert:13.09.2017 Sist endret:20.09.2017)
Les mer

Styremøte i Reinheimen, 18.09.2017

Honnsjøen i Ottadalen lvo

Nasjonalparkstyret for Reinheimen hadde styremøte måndag 18.sept, kl. 11:00 på Dombås Hotel. Innkalling med sakliste og protokoll frå møtet er lagt ut nedenfor som pdf-dokument.

(Publisert:11.09.2017 Sist endret:27.09.2017)
Les mer

Vikingsverd funne av reinsjegar i Reinheimen

Reinsjegeren held vikingsverdet rett etter at det vart funne.

Reinsjegarar fann eit 1.100 år gamalt sverd frå vikingtida på Kjølen i Lesja innafor Reinheimen nasjonalpark. Arkeolog Lars Holger Pilø i Oppland fylkeskommune seier til avisa GD 05.09.17 at det aldri har vore gjort slike funn høgare til fjells enn dette. Sverdet vart funne i ei blokkhalding bunnmorene. Du kan lese meir om det historiske funnet på nettsida til avisa ...

(Publisert:06.09.2017 Sist endret:07.09.2017)
Les mer

Skrantesjuke (CWD) hjå villrein - kva er det?

Foto: Kjell Stålevik

NINA og Norsk villreinsenter har produsert ein informativ animasjonsfilm som forklarar kva dyresjukdomen CWD er, og kvifor den er vanskjeleg å bekjempe. Sjå filmen på nettsida til villrein.no eller klikk her: Skrantesjuke - hva er det og hvordan smitter det?

(Publisert:18.08.2017 Sist endret:06.09.2017)
Les mer

Styremøte i Valldal, 26.juni 2017

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gjennomførte styremøte på Valldal Fjordhotell 26.juni 2017. Innkalling med sakliste og protokoll frå møtet ligg som PDF-dok. under.

(Publisert:21.06.2017 Sist endret:05.07.2017)
Les mer

Følg Reinheimen på facebook

Logo Reinheimen nasjonalpark

Nasjonalparkforvaltninga for Reinheimen har oppretta side på facebook. Vi ønskjer å kommunisere med folk som er interessert i det store fjellområdet som strekker seg frå Skaihø i søraust til Trollveggen i nordvest.Lik facebooksida til Reinheimen nasjonalpark

(Publisert:25.04.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv