Brufjellet - Foto: Bård LassenÆrfugl på holmen - Foto: Jørn JohnsrudBaadeviga - Foto: Jørn JohnsrudBrufjellet - Foto: Bård LassenVillsauer - Foto: Jørn JohnsrudRyvingen fyr fra sor - Foto: Jørn Johnsrud Foto: Bjørn VikøyrKjellnes bageri - Foto: Bjørn VikøyrGården Li slåttemark - Foto: Olaf LandsverkSildemaaga - Foto: Jørn Johnsrud

Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder

 
SISTE NYTT

 

► MØTEPLAN 2020:

Det er en utsettelse av VORF styremøter og saksehandling. Vær så snill å ta kontakt med verneområdeforvalter for oppdateringer. 

Det finnes informasjon om hvordan å sende inn en søknad her:

http://www.nasjonalparkstyre.no/Oksoy-Ryvingen/Kontakt-og-lenker/

 

BESØKSSTRATEGIENE: Oppdatering 7. mai 2020

Flekkefjord landskapsvernområde besøksstrategien ble sendt til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Når VORF får det tilbake skal det legges ut på høring. Forventet tidsplan: Mai-August 2020.

Besøkstrategien Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde er under utarbeidelse. Det er forventet å sende til Miljødirektoratet for faglig godkjenning før sommeren 2020.