Styret

Styremøte november 2017
Styremøte november 2017

Verneområdestyret fikk i brev av 12. april 2011 delegert forvaltningsmyndighet for verneområdet. Styret består av to politisk valgte medlemmer fra Karlsøy kommune, en fra Troms fylkeskommune og en fra Sametinget.

Medlemmene fra kommune og fylkekommune sitter til nytt kommune-og fylkestingsvalg i 2023, mens representant fra Sametinget sitter til nytt stortings- og samtingsvalg i  2021.

Styremedlemmene:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
Leder Mona Pedersen Elisabeth Johansen Karlsøy kommune
Nestleder Marlene Bråthen

Jens Ingvald Olsen

Troms fylkeskommune
Styremedlem Vegard Skjåvik Jon Pedersen Karlsøy kommune
Styremedlem Marit Inga Sara Pettersen Elisabeth Johansen Sametinget
(Publisert:12.10.2012 Sist endret:26.03.2020)

Vedtekter

Vedtektene setter rammen for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:26.03.2020)

Møtekalender

Kalender

Verneområdestyret vedtok på styremøte 16. mars følgende møteplan for 2020:

(Publisert:11.01.2013 Sist endret:27.03.2020)

Rådgivende utvalg

Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og næringsorganisasjonaer.

(Publisert:14.01.2013 Sist endret:26.09.2016)

Styredokumenter

Her finner du saksdokumenter og protokoller fra styremøter

Diverse rundskriv og retningslinjer

Rundskriv om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og verneområder Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområder

(Publisert:11.04.2013)

Reiseregninger m.m.

(Publisert:05.03.2014 Sist endret:18.12.2019)