Kontakt


Verneområdeforvalterne er styrets administrative ressurs, og dermed redaktører av hjemmesiden.

                       

Verneområdeforvalterne Stine Emilie Nøding Hansen og Oddrun Skjemstad har hovedkontor på Lyngseidet, men har også kontordager på rådhuset i Karlsøy. Kom gjerne på besøk på kontoret, men ring og avtal på forhånd.

Henvendelser om forvaltningen av verneområdet kan rettes til verneområdeforvalterne. 

Stine Emilie: +47 94881097 eller e-post: fmfisenh@fylkesmannen.no

Oddrun: +47 90930802 eller e-post: fmtrods@fylkesmannen.no

Dokumenter som blir sendt til eller fra verneområdestyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Verneområdestyret har derfor den samme postadressen som Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til verneområdestyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Post og søknader til verneområdestyret sendes til:

Verneområdestyret for Nordkvaløy - Rebbenesøy lvo, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø.

E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:03.10.2019)