Kontakt

Verneområdeforvalterern er styrets administrative ressurs, og dermed redaktør av hjemmesiden.

Verneområdeforvalter Oddrun Skjemstad har hovedkontor på Lyngseidet, men har også kontordager på rådhuset i Karlsøy. Kom gjerne på besøk på kontoret, men ring og avtal på forhånd.

Henvendelser om forvaltningen av verneområdet kan rettes til verneområdeforvalter. Telefon: +47 90930802 eller e-post: fmtrods@fylkesmannen.no

 

 

 

 

 Qr-kode med kontaktinformasjon (v-card)

Dokumenter som blir sendt til eller fra verneområdestyret blir arkivert hos Fylkesmannen i Troms. Verneområdestyret har derfor den samme postadressen som Fylkesmannen i Troms. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til verneområdestyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Post og søknader til verneområdestyret sendes til:

Verneområdestyret for Nordkvaløy - Rebbenesøy lvo, Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 Tromsø.

E-post: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:07.05.2013)