Botnafjellet (1572 moh) er det høgaste fjellet i Naustdal-Gjengedal. Foto: Alf Erik RøyrvikGjengedalsstøylen er framleis i drift og er ein av støylane som har vore med å skapt kulturlandskapet som er ein viktig del verneområdet. Foto: Alf Erik RøyrvikVonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet  Foto: Alf Erik RøyrvikKupevatnet i Årdalskupa  Foto: Rune HolenSkispor over Vasslivatnet Foto: Alf Erik Røyrvik

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde


Nyhende

Får ikkje bygge gjetarhytte i Risbotnen

Risbotnen beitelag og Dag Bakketun får ikkje bygge gjetarhytte i høgda innanfor Risbotnen i Gloppen. Miljødirektoratet har oppheva vedtaket til verneområdestyret, der styret gav løyve til å bygge hytta.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:23.10.2017)

Studentar skal lage skjøtselsplan for støylar i Naustdal-Gjengedal

Grunneigarar på Dalsbøen orienterer for studentar og rettleiarar frå Høgskulen på Vestlandet om dagens og tidlegare tiders bruk av støylsområdet.

Tysdag 15.august var studentar frå høgskulen i Sogndal på synfaring i Traudalen og i Langedalen, saman emd forvaltning og grunneigarar. Studentane skal lage skjøtselsplanar for støylane Arnestadstøylen, Fitjestøylen og Dalsbøen som ein del av utdanninga si.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.08.2017 Sist endret:12.10.2017)

Indre Sunnfjord Turlag får løyve til å lande med helikopter ved Longevasshytta

Indre Sunnfjord Turlag har fått løyve til å lande med helikopter ved Longevasshytta i samband med transport av forsyningar og utstyr til hytta. Løyvet gjeld for inntil 4 landingar i dagane 24.-27.august.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.08.2017 Sist endret:12.10.2017)

Klage på løyve til å bygge gjetarhytte

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre vedtok i styremøte 30. mars å gje Risbotnen beitelag og Dag Bakketun løyve til å bygge gjetarhytte innanfor Risbotnen. Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har klaga på vedtaket.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.05.2017 Sist endret:12.10.2017)

Styremøte i verneområdestyret

Torsdag 30.mars hadde Naustdal-Gjengedal verneområdestyre årets første styremøte. På saklista stod mellom anna prioritering av tiltaksmidlar og byggesaker.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.05.2017 Sist endret:12.10.2017)

Spor etter jerv i Naustdal-Gjengedal LVO

Dei siste vekene er det dokumentert fleire spor etter jerv i Naustdal-Gjengedal. No er det påske, og mange skal ut i fjellet på skitur. Statens naturoppsyn vil gjerne ha melding og bilete  dersom nokon kjem over spor etter jerv.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:10.04.2017 Sist endret:12.10.2017)
Vis nyhetsarkiv