Botnafjellet (1572 moh) er det høgaste fjellet i Naustdal-Gjengedal. Foto: Alf Erik RøyrvikGjengedalsstøylen er framleis i drift og er ein av støylane som har vore med å skapt kulturlandskapet som er ein viktig del verneområdet. Foto: Alf Erik RøyrvikVonagarden er ein fjellgard inst i Naustedalen og er ein viktig innfallsport til landskapsvernområdet  Foto: Alf Erik RøyrvikKupevatnet i Årdalskupa  Foto: Rune HolenSkispor over Vasslivatnet Foto: Alf Erik Røyrvik

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde


Nyhende

Trappene i Geitabykset er ferdig

Trappene opp det bratte partiet Geitabykset på ruta til Ryssdalshornet er no ferdig montert, etter nokre år med planlegging og arbeid. No er detbåde lettare og tryggare å passere.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:05.11.2019 Sist endret:07.11.2019)

Naturskade i verneområdet

Nok ein gang har det vore ekstremver som lokalt har ført til naturskader ein del stader på Vestlandet. Prognosane tyder på at det er noko vi må forvente meir av i framtida. Ein del av skadene skjer inne i verna områder. Kva kan ein gjere med det?

Alf Erik Røyrvik (Publisert:15.08.2019 Sist endret:05.11.2019)

Miljødirektoratet snur i Gjetarhyttesaka

Miljødirektoratet har, etter oppmoding frå Sivilombodsmannen, gjort ei ny vurdering i Gjetarhyttesaka i Risbotnen. Grunneigar og beitelag får no løyve til å sette opp ei lita gjetarhytte i fjellet ovanfor Risbotnen.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:15.08.2019 Sist endret:05.11.2019)

Styremøte i Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. F.v; Håkon Myrvang, styreleiar, Oddmund Klakegg, nestleiar, Iris Loftheim og Leidulf Rygg Bogstad. Ikkje til stades; Gunhild Berge Stang

Fredag 22.februar hadde Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte i Førde. Dette var årets første styremøte, der fordeling av tiltaksmidlar var ei sentral sak.

(Publisert:15.08.2019 Sist endret:05.11.2019)

Gjetarhyttesaka i Risbotnen hjå Sivilombudsmannen

Fjellområdet innanfor Risbotnen der der vart søkt om å føre opp gjetarhytte. Foto: Alf Erik Røyrvik

Sivilombudsmannen har handsama saka med oppføring av gjetarhytte i Risbotnen og kome med si uttale.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:03.01.2019 Sist endret:05.11.2019)

Besøksstrategi for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde ute på høyring.

Statens naturoppsyn inspiserer klopplegging i Gjengedalen

Naustdal-Gjengedal verneområdestyre har utarbeida ein besøksstrategi for landskapsvernområdet. Strategien  seier noko om korleis verneområdet og forvaltninga skal ta i mot dei som besøkjer verneområdet. Strategien ligg no ute på høyring der alle interesserte har høve til å kome med innspel.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:08.10.2018 Sist endret:05.11.2019)
Vis nyhetsarkiv