Nasjonalparkstyret

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljødirektoratet som forvaltningsmyndighet for Njaarken vaarjelimmiedajve/Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde.

Styret består av sju personer med personlige vara og skjer etter innstilling fra kommunene, fylkeskommunen og Sametinget.

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hosMagnar Solbakk fra nasjonalparkstyret og forvalter Torhild Lamo på Sjøbergmarsjen 2014 Fylkesmannen i Nordland. Postadressa til styret er derfor den samme som til Fylkesmannen i Nordland. Alle offentlige dokument knyttet til nasjonalparkstyret er tilgjengelige gjennom offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Nasjonalparkforvalter for Lomsdal-Visten/Njaarke er sekretær for styret og har kontorsted på Trofors.


Vedtekter

Miljødirektoratet har fastsatt vedtekter for Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre. Vedtektene er rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

Styremedlemmer

Nytt styre for perioden 2016-2019 konstituerte seg på møte 2. mai 2016:

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg skal komme med råd og innspill til styret. Dette er for å bedre mulighetene for lokal medvirkning i forvaltningen av verneområdene. Følgende interessegrupper og organisasjonar er representert i rådgivende utvalg:

Arbeidsutvalg

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg bestående av tre personer fra styret. Arbeidsutvalget er gitt myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som feks motorferdsel, vedhogst o.l.

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Arkiv

Her blir artikler arkivert