Hovudbilete
/Images/Lomsdal-Visten/Bildekarusell/avis (1 of 1).jpg/Images/Lomsdal-Visten/Bildekarusell/avis (2 of 1).jpg Foto: Carl Norberg/Images/Lomsdal-Visten/Bildekarusell/avis (5 of 1).jpg/Images/Lomsdal-Visten/Bildekarusell/avis (6 of 1).jpg/Images/Lomsdal-Visten/Bildekarusell/avis (7 of 1).jpg

Lomsdal-Visten/Njaarke

Det gjemte landet

 

Her legges det ut informasjon om forvaltningen av Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og Strauman landskapsvernområde. Dette er informasjon om verneområdene, hva styret og forvalter. For mer informasjon av turer og tilbud i nasjonalparken kan du besøke lomsdalvisten.no

Abboner på nyheter fra nasjonalparkstyret: Klikk her!


Nyheter

Ny hjemmeside!

Ny hjemmeside er på plass!

(Publisert:06.07.2018)

Besøksstrategi på høring

Grensemerke mot Visttindan

Forslag til besøksstrategi er klar og ligger på høring fram til 15. august.

(Publisert:09.05.2018 Sist endret:10.07.2018)

Årsrapporter nasjonalparkstyre og SNO

Smålom i Lomsdalen

Les om hva som har skjedd i 2016.

(Publisert:09.01.2017 Sist endret:06.07.2018)

Tiltak på gang!

Merking av Sjøbergmarsjruta ned mot Austerfjorden.

Sommer er høgsesong for gjennomføring av nasjonalparkstyrets tiltak.

(Publisert:26.07.2016 Sist endret:06.07.2018)

Telefonlinje fjernet!

Rydding av gammel telefonlinje ferdig!

(Publisert:22.08.2016 Sist endret:06.07.2018)

Årsrapport Statens naturoppsyn

Årsrapport SNO 2115 - Elgviddevatnet

I årsrapporten kan du lese om arbeidet fra Statens naturoppsyn lokalt.

(Publisert:18.12.2015 Sist endret:06.07.2018)
Vis nyhetsarkiv