Grensen for verneområdene er merket i terrengetLanskapet i KvænangsdalenFlekkmarihånd er en vanlig vekst i KvænangsbotnVed Saiva i Navitdalen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0023.JPGPå stien innover mot Storfossen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0017.JPGUtsikt østover BadaavziStorfossenDalstuen i Kvænangsbotn LVOKvænangselva ved Dalstuen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/2014-08-12 09.47.55.jpg/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0033.JPGKvalvatn i Kvænangsbotn LVOKvænangselvaNavitdalen - Utsikt mot nord Foto: JanROlsen

Kvænangsbotn og Navitdalen LVO

Den offisielle informasjonssiden fra Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har myndighet til å forvalte områdene innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdestyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Sakspapirer til styremøte den 27.august 2019
(Publisert:19.08.2019)
Les mer»
Sakspapirer til styremøte og Rådgivende utvalg
(Publisert:26.03.2019)
Les mer»
Sakspapirer til styremøte 7 og 8 februar lagt ut
(Publisert:29.01.2019)
Les mer»
Tiltaksplan for 2019
(Publisert:18.12.2018)
Les mer»
Utsnitt fra informasjonsrommet ved Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen. Her skal det etterhvert monteres info-plakater på veggene samt noe digitale lyd og bildeenheter. Foto: Ragnhild Enoksen
Avslutning av prosjekt "Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen"
(Publisert:20.11.2018)
Les mer»
Invitasjon til åpent møte 19. juni kl 18.00
(Publisert:11.06.2018)
Les mer»
Protokoll fra styremøte 5. april 2018
(Publisert:12.04.2018)
Les mer»
Styremøte 5. april 2018. Sakspapirer lagt ut
(Publisert:26.03.2018)
Les mer»
Sakspapirer til styremøte 19.juni 2017
(Publisert:15.06.2017)
Les mer»
Protokoll fra styremøte 06.03.2017
(Publisert:14.03.2017)
Les mer»
30 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
  5. »
Søk i artiklar

Begge LVO ligger i Kvænangen kommune. Kvænangsbotn LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn. Navitdalen LVO ligger dels på privat grunn i tillegg til Statsgrunn.

Eksterne lenker

Kvænangen kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms