Grensen for verneområdene er merket i terrengetLanskapet i KvænangsdalenFlekkmarihånd er en vanlig vekst i KvænangsbotnVed Saiva i Navitdalen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0023.JPGPå stien innover mot Storfossen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0017.JPGUtsikt østover BadaavziStorfossenDalstuen i Kvænangsbotn LVOKvænangselva ved Dalstuen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/2014-08-12 09.47.55.jpg/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0033.JPGKvalvatn i Kvænangsbotn LVOKvænangselvaNavitdalen - Utsikt mot nord Foto: JanROlsen

Kvænangsbotn og Navitdalen LVO

Den offisielle informasjonssiden fra Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har myndighet til å forvalte områdene innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdestyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Sakspapirer til styremøte 19.juni 2017

Verneområdestyret har møte 19. juni 2017

(Publisert:15.06.2017)

Protokoll fra styremøte 06.03.2017

Protokoll fra styremøte 06.03.2017 er lagt ut.

(Publisert:14.03.2017)

Møtepapirer styremøte 6.3.2017

Møtepapirer til møte er lagt ut her. 

(Publisert:01.03.2017)

Ønsker innspill til tiltak

Verneområdestyret har startet arbeidet med å utarbeide tiltaksplan for 2017. Styret onsker innspill og ideer til tiltak.

(Publisert:11.11.2016)

Protokoll fra styremøte 15. sept

Kvænangbsotn og Navitdalen verneområdestyre har behandlet to saker i e-post møte av 15.09.2016 - last ned her

(Publisert:26.09.2016)

Vil du jobbe med verneområdene i Kvænangen?

Da bør du søke den nyoppretta stillinga som Nasjonalpark / Verneområdeforvalter for hhv Reisa nasjonalpark og Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder.

(Publisert:19.09.2016 Sist endret:20.09.2016)

Forslag tiltakplan 2016

Forslag tiltaksplan for 2016 er lagt frem.

(Publisert:05.01.2016)

Innfallsport ved Kvænangshagen - ny skisse

Skisseplanen for innfallsport ved Kvænangshagen er revidert. Verneområdestyret skal behandle saken i slutten av august. Styret ønsker innspill fra publikum på skissene innen 20.august 2015.

(Publisert:02.07.2015)

Bør verneområdestyret i Kvænangen slå seg sammen med Reisa nasjonalparkstyre?

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO deler forvalter med Reisa NP styre. Begge styrene oppfatter at de har for lite administrative ressurser til en forsvarlig forvaltning, planlegging og /eller lokal kontakt. Hva gjør vi med det?

(Publisert:26.03.2015)

Protokoll fra styremøte 24.03.2015

Styret hadde møte den 24.03.2015 i Kvænangshagen Verdde.

(Publisert:26.03.2015)
Vis nyhetsarkiv

Begge LVO ligger i Kvænangen kommune. Kvænangsbotn LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn. Navitdalen LVO ligger dels på privat grunn i tillegg til Statsgrunn.

Eksterne lenker

Kvænangen kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms