Grensen for verneområdene er merket i terrengetLanskapet i KvænangsdalenFlekkmarihånd er en vanlig vekst i KvænangsbotnVed Saiva i Navitdalen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0023.JPGPå stien innover mot Storfossen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0017.JPGUtsikt østover BadaavziStorfossenDalstuen i Kvænangsbotn LVOKvænangselva ved Dalstuen/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/2014-08-12 09.47.55.jpg/Images/Kvænangsbotn/Bildegalleri/DSC_0033.JPGKvalvatn i Kvænangsbotn LVOKvænangselvaNavitdalen - Utsikt mot nord Foto: JanROlsen

Kvænangsbotn og Navitdalen LVO

Den offisielle informasjonssiden fra Navitdalen og Kvænangsbotn verneområdestyre

Styret er oppnevnt av Miljøverndepartementet og består av representanter fra Kvænangen kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget. Styret har myndighet til å forvalte områdene innenfor rammene av naturmangfoldloven og verneforskriftene for de enkelte verneområdene. Verneområdestyret skal gjennom sitt arbeid sørge for at verneområdene forvaltes i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Styret har normalt 4-6 møter i året.

Styret har tilknyttet en forvalter som forestår den daglige driften og er sekreteriat for styret.


Nyheter

Sakspapirer til styremøte og Rådgivende utvalg

Verneområdestyret har møte den 02. april. I sammenheng med dette møtet inviteres også rådgivende utvalg til møte kl 18:00. Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen.

(Publisert:26.03.2019)

Sakspapirer til styremøte 7 og 8 februar lagt ut

Sakspapirene finnes her

(Publisert:29.01.2019)

Tiltaksplan for 2019

Utkast tiltaksplan for 2019 er lagt ut. Vi ønsker innspill til disse forslagene, eller helt nye forslag, før 1. januar 2019.

(Publisert:18.12.2018)

Avslutning av prosjekt "Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen"

Utsnitt fra informasjonsrommet ved Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen. Her skal det etterhvert monteres info-plakater på veggene samt noe digitale lyd og bildeenheter. Foto: Ragnhild Enoksen

Avslutning av prosjektet - "Innfallsport til natur, kultur og næring i Kvænangen"

(Publisert:20.11.2018)

Invitasjon til åpent møte 19. juni kl 18.00

Verneområdestyret har startet opp arbeidet med forvaltningsplan og besøksforvaltningsstrategi. I den sammenhengen vil vi invitere til et åpent møte for å informere om arbeidet og få innspill og tips fra innbyggere og andre interesser i Kvænangen.   Vel møtt kl 18.00 den 19. juni i Sørstraumen.

(Publisert:11.06.2018)

Protokoll fra styremøte 5. april 2018

Verneområdestyret har hatt konstituerende møte 5. april 2018. I møtet ble det valgt leder og nestleder for styret og vedtatt plan for tiltak i 2018.

(Publisert:12.04.2018)

Styremøte 5. april 2018. Sakspapirer lagt ut

Verneområdestyret har møte den 5. april 2018. I møtet blir det ny konstituering, dvs valg av leder, og behandling av en omfattende tiltaksplan for 2018. 

(Publisert:26.03.2018)

Sakspapirer til styremøte 19.juni 2017

Verneområdestyret har møte 19. juni 2017

(Publisert:15.06.2017)

Protokoll fra styremøte 06.03.2017

Protokoll fra styremøte 06.03.2017 er lagt ut.

(Publisert:14.03.2017)

Møtepapirer styremøte 6.3.2017

Møtepapirer til møte er lagt ut her. 

(Publisert:01.03.2017)
Vis nyhetsarkiv

Begge LVO ligger i Kvænangen kommune. Kvænangsbotn LVO ligger i sin helhet på Statsgrunn. Navitdalen LVO ligger dels på privat grunn i tillegg til Statsgrunn.

Eksterne lenker

Kvænangen kommune

Statskog

Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Troms